เรียนต่ออเมริกา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

 

 

USC International Academy - University of Southern California (USC): มหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนชื่อดังระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles รัฐ California

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Engineering, Computer Science, Grame Development, MBA-Healthcare, Business Analytics, Public Policy, Communication Management, Supply Chain Management และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

Tuition Fee

  • Pre-Master $10,000 / เทอม
  • Master's Preparation $10,000 / เทอม
  • Intensive English: $5,700 (Academic Semester), $2,850 (Academic - Summer), $8,550 (Extented Academic Semester)

Start date

Pre-Master's
- Spring 2017: 11 January - 21 April
- Summer 2017: 27 April - 4 August
- Fall 2017: 5 September - 15 December
Master's Preparation
- Spring 2017: 11 January - 21 April
- Summer 2017: 27 April - 4 August
- Fall 2017: 5 September - 15 Decembe
   

Intensive English
หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Academic

- 5 January 2017 - 21 April 2017
- 23 February 2017 - 16 June 2017
- 4 May 2017 - 11 August 2017
- 11 September 2017 - 15 December 2017

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นช่วงฤดูร้อน (Summer)
- 4 May 2017 - 16 June 2017
- 26 June 2017 - 11 August 2017

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Extented Academic Semester
- 27 October 2016 - 21 April 2017
- 26 October 2017 - 20 April 2018

Requirement
  • Pre-Master GPA 3.00 TOELF 61 - 75 (IBT) IELTS 5.5 - 6
  • Master's Preparation TOELF 51 - 61(IBT) IELTS 5.0 - 5.5

 

เกี่ยวกับ USC International Academy

USC International Academy เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดำเนินการสอนภายใต้มหาวิทยาลัย University of Sounthern California ตั้งอยู่ในเมือง Los Angeles แหล่งศูนย์กลางเทคโนโลยีนวัตกรรม ศิลปะ การแสดง ภาพยนตร์ระดับโลก USC ก่อตั้งในปีค.ศ. 1880 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในรัฐ California เป็นหนึ่งในกลุ่มท็อปเท็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสวยงามของประเทศ บริเวณกว้่างขวาง ร่มเย็น ส่งเสริมการเรียนรู้ เครื่อข่ายศิษฐ์เก่าของ USC ทั่วโลกจำนวนมากกว่า 350,000 คน

 

***USC อยู่ในอันดับท็อป 25 ของอเมริกาโดย US.News and World Report เสมอมา** และในระดับโลกเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศแห่งแรก (ในกลุ่มท็อป 25) ที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยนักเรียนที่สมัครหลักสูตร Pre-Master's จะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจาก USC ในสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขา จำนวนมากกว่า 100 หลักสูตร

 

สาขาเด่นของ USC
 Engineering: Top 10 Graduate program in the U.S. Computer Science: Game Development - best in the U.S. / Financial Enginerring and more
 Business: MBA, Accounting, Supply Chain Management, Business Analytics, Marketing etc.
 Communication Management, Public Relations
 Public Policy
 Cinematic Arts: Best in the world

 

University of Sounthern California เป็นหมาวิทยาลัยผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Association of Pacific Tim Universities ในปีค.ศ. 1997 ซึ่งมีจำนวนมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งหมด 45 สถาบันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสมาชิกแต่เพียงสถาบันเดียว เห็นได้จากโครงการวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ระหว่าง USC และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรที่เปิดสอนใน USC International Academy

Intensive English (IEP): หลักสูตรเน้นคุณภาพการพัฒนาทักษะทั้งด้าน การพูด-การฟัง, การอ่าน-การเขียน พร้อมวิชาเลือกเฉพาะ สอนโดยคณาจารย์ของ USC ที่ชำนาญทักษะเฉพาะด้าน พร้อม Conversation club โอกาสในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฟษกับนักศึกษาเจ้าของภาษาของ USC
 ชั้นเรียนขนาดเล็ก เรียนในวิทยาเขตของ USC
 เนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดด้วยเวลาอันรวดเร็ว
 เปิดเรียน 6 ครั้งตลอดทั้งปี
 มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียน
 มีสัมนาการรับเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (สถาบันที่ร่วมมือกับเราจำนวนหนึ่งยอมรับการเรียนเมื่อสำเร็จจาก USC International Academy แทนผลสอบ TOEFL / IELTS)

 

เนื้อหาหลักสูตร
 การอ่านและการเขียน
 การฟังและการพูด
 วิชาเลือกเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะต่างๆ นี้มุ่งเน้นในเนื้อกาที่นักเรียนสนใจ เช่น การสื่อสารทางธุรกิจ, การออกเสียงคำ, TIEFL/IELTS, การใช้ชีวิตใน LA, สื่อสารมวลชน และอื่นๆอีกมากมาย)

 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรและวันเปิดเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Academic Semester

 ค่าเล่าเรียน: U$5,700
 ค่าบริการของมหาวิทยาลัย: U$950

วันเริ่มเรียน

 5 January 2017 - 21 April 2017
 23 February 2017 - 16 June 2017
 4 May 2017 - 11 August 2017
 11 September 2017 - 15 December 2017
หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นช่วงฤดูร้อน (Summer) หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Extended Academic Semester

 ค่าเล่าเรียน: U$2,850
 ค่าบริการของมหาวิทยาลัย: U$475

วันเริ่มเรียน
 4 May 2017 - 16 June 2017
 26 June 2017 - 11 August 201

 ค่าเล่าเรียน: U$8,550
 ค่าบริการของมหาวิทยาลัย: U$1,535

วันเริ่มเรียน
 27 October 2016 - 21 April 2017
 26 October 2017 - 20 April 2018

 

ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน และเอกสารการสมัครเรียนมีดังนี้
 มีอายุอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป
 ได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F1
 Transcript
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ถ้ากำลังเรียนอยู่)
 หนังสือรับรองการจบ / ใบปริญญาบัตรจบ ป.ตรี (ถ้าเรียนจบแล้ว)
 เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน (Bank Statement)
 Copy passport
 ค่าสมัครเรียน U$175

 

################################################################

 

Pre-Master's (PM) (ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสูตรระดับปริญญาโท)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับ ป.โท / ป.เอก ที่ USC แต่คะแนนภาษา TOELF/IELTS, GMAT/GRE ยังไม่ถึงตามเกณฑ์ ทั้งนี้นักเรียนสามารถยื่นสมัครหลักสูตรปริญญาโทต่างๆ ที่ USC ที่ออกใบตอบรับแบบมีเงื่อไขให้เรียนหลักสุตร Pre Master 1-2 เทอม (ขึ้นอยู่กับผลภาษา) ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรป.โท นักเรียนจะได้เตรียมพร้อมก่อนการเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งทักษะการเรียน, ทักษะภาษาที่ต้องใช้ในการเรียนระดับปริญญาโท-เอก, การเขียนวิจัย, ทักษะการถ่ายทอดสื่อสารทางวิชาการ, การเสนองานหน้าชั้น รวมถึงการเตรียมตัวสอบ GMAT/GRE เพื่อเอาผลคะแนนไปยื่นต่อ USC ก่อนเปิดเรียนในเทอมที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับแบบมีเงื่อนไขจาก USC ได้โดยไม่ต้องยื่นผลภาษา TOEFL/IELTS อีก

 ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของ USC กว่า 100 หลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTS และ ก่อนการสอบ GRE / GMAT อีกด้วย
 บรรลุผลสำเร็จในการพิชิตคะแนน GRE / GMAT ด้วยชั้นเรียนการเตรียมตัวสอบระดับโลก
 นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข
 ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฟษที่ต้องใช้ในการเรียนระดับปริญญาโทพร้อมทักษะการทำวิจัยเพื่อความสำเร็จในการเรียนที่ USC ต่อไป

 

หลักสูตรปริญญาโทที่ตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข: หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่ออกใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขให้กับนักเรียนในหลักสูตร Pre-Master ของ USC International Academy อย่างไรก็ตามแต่ละหลักสูตร จะมีข้อกำหนดในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป

USC Viterbi School of Engineering: หลักสูตรระดับปริญญาทางวิศวกรรมทุกสาขา เปิดรับในเทอม Fall และ Spring ยกเว้นในบางสาขาที่ระบุเทอมที่เปิดรับ
Aerospace and Mechanical Engineering (วิศวกรรมการบินและอวกาศและวิศวกรรมเครื่องกล)

M.S. Aerospace Engineering
M.S. Aerospace Engineering / MS Engineering Management
M.S. Aerospace and Mechanical Engineering, MS Computational Fluid and Solid Mechanics

M.S. Aerospace and Mechanical Engineering, Dynamic and Control
M.S. Mechanical Engineering
M.S. Mechanical Engineering Energy Conversion
M.S. Mechanical Engineering / MS Engineering Management
Astronautical Engineering (วิศวกรรมอวกาศ)
M.S. Astronical Engineering
Biomedical Engineering (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
M.S. Biomedical Engineering
M.S. Medical Device and Diagnostic Engineering
M.S. Biomedical Engineering, Medical Imaging and Imaging Informatics
M.S. Biomedical Engineering, Neuroengineering
Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)
M.S. Chemical Engineering
Civil and Environmental Engineering (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
M.S. Civil Engineering
M.S. Civil Engineering, Construction Engineering
M.S. Civil Engineering, Structural Engineering
M.S. Civil Engineering, Transportation Engineering
M.S. Civil Engineering, Water and Waste Management
M.S. Environmental Engineering
Computer Science (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.S. Computer Science
M.S. Computer Science, Computer Networks
M.S. Computer Science, Computer Security
M.S. Computer Science, Data Science
M.S. Computer Science, Game Development
M.S. Computer Science, High Performance Cimputing and Simulation
M.S. Computer Science, Intelligent Robotics
M.S. Computer Science, Multimedia & Creative Technologies
M.S. Computer Science, Scientists and Engineers
M.S. Computer Science, Software Engineering
Electrical Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.S. Computer Engineering
M.S. Electrical Engineering
M.S. Electrical Engineering, Computer Networks
M.S. Electrical Engineering, Electric Power

M.S. Electrical Engineering, Multimedia & Creative Technologies
M.S. Electrical Engineering, VSLI Design
M.S. Electrical Engineering, Wireless Health Technology
M.S. Electrical Engineering, Wireless Networks
Industrial and Systems Engineering
M.S. Industrial and Systems Engineering
M.S. Manufactopring Engineering
M.S. Operations Research Engineering
M.S. Product Development Engineering
Materials Science (วัศดุศาสตร์)
M.S. Materials Engineering
M.S. Materials Science
Petroleum Engineering (วิศวกรรมปิโตเลียม)
M.S. Petroleum Engineering
M.S. Petroleum Engineering, Geoscience Techonologies
M.S. Petroleum Engineering, Smart Oilfield Technologies
 
Specialzed Engineering Degrees (ปริญญาวิศวกรรมเฉพาะทาง)
M.S. Data Informatics
M.S. Finanacial Engineering
M.S. Cyber Security Engineering
M.S. Green Technologies
M.S. System Architecting and Engineering
 
USC Davis School of Gerontology
MASM Aging Services Management
M.A. Gerontology
M.S. Gerontology
 
USC Keck School of Medicine
M.S. Applied Biostatics and Epidemiology
M.S. Biostatistics
M.S. Clinical and Biomedical Investigations
M.S. Experimental and Molecular Pathology
M.S. Global Technology
M.S. Global Medicine
M.S. Molecular Epidemiology
M.S. Molecular Microbiolgy and Immunology
M.S. Neuroimaging and Informatics
MPH Public Health
M.S. Stem Cell Biology and Regenerative Medicine
 
USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences
M.A. Apllied Mathematics
M.S. Applied Mathematics
M.A. Econimics Developmental Programming
M.A. Econimics
M.A. Mathematics
M.S. Mathematics Finance
M.S. Statistics
 
USC School of Architecture
M.Arch. Architecture, Post Profesional
MBS Building Science
MHC Heritage Conservation
MLA Landscape Architetcture
USC Marshall School of Business
M.S. Global Supply Chain Management
MSSE Social Entrepreneurship
USC Mrs. T.H. Chan Division of Occupational Science and Occupationa Therapy
Master of Arts in Ocupational Therapy (Post-Profesional Master's)
USC Price School of Public Policy
MHA Health Administration
MPPM International Public Policy and Management
MPP Public Policy
MPA Public Administration
MRED Real Estate Development
MPL Planning
USC School of Pharmacy
M.S. Management in Drug Development
M.S. Medical Product Quality
M.S. Regulatory Science
M.S. Healthcare Decision Analysis
USC Rossier School of Educational
MAT-TESOL Teaching English to Speakers of Other Languages
ME Educational Counseling
USC Annenberg School for Communication and Journalism
MCM Communication Management
M.S. Journalism
MPD Public Diplomacy
M.A. Stretegic Public Relations

 

ข้อกำหนดต่างๆ ในการรับเข้าเรียน
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ได้เกรดเฉลี่ยนสะสมที่ 3.00 / 4.00
 ระดับภาษาอังกฤษ High-intermediate
         * มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 75 / IELTS 6.0 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ละสาขา
         * หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ท่านจะต้องทดสอบระดับความสามารถทางภาษาของ International Academy ก่อนเพื่อเป็นการพิจารณาว่าท่านผ่านเกณฑ์ภาษาขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเปิดเรียน
ในแต่ละเทอมการศึกษา มีระยะเวลาจำนวน 14 สัปดาห์ เปิดเรียน 3 ครั้งในเทอม Fall, Spring และ Summer มีหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตรองรับได้ตลอดทั้งปี
 เทอม Spring 2017: 11 January 2017 - 21 April 2017
 เทอม Summer 2017: 27 April 2017 - 4 August 2017
 เทอม Fall 2017: 5 September 2017 - 15 December 2017

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วย: ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพท โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับจากสนามบิน ค่าปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่าน FedEx.
 ค่าเล่าเรียน: U$10,000
 ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: U$950
 ค่าสมัครเรียน U$175

 

################################################################

 

Master Preparation Program (MP) (หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท)

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีคะแนนภาษา และผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ต้องการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียน, ทักษะภาษาก่อนการเรียนต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งการเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEL/IELTS หรือ GMAT/GRE นักศึกษาสามารถใช้บริการสมัครมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับเรา หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐฯ ได้โดยไม่มีค่าบริการ
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการเรียนแระดับปริญญาโท
 เตรียมความพร้อใเพื่อการสอบ TOEFL / IELTS และ GRE / GMAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาในกะดับปริญญาโทอย่างละเอียด พร้อมการอบรมเพื่อให้ได้การตอบรับจากหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำและประสบผลสำเร็จต่อไป

 

เนื้้อหาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปริญญาโทนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน และการเขียนโดยเฉพาะใน 2 สาขา คือ
 ธุรกิจ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (Business, Social Science and Arts)
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสุขภาพ (Science, Technology and Health)

 

ข้อกำหนดต่างๆ ในการรับเข้าเรียน
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ระดับภาษาอังกฤษ High-intermediate
          * มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL iBT 11 / IELTS 5.0 หรือ TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5 ขึ้นอยู่กับสาขาที่สมัคร
          * หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท นักเรียนจะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข หลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ได้โดยยังไม่มีผลภาษา (ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบภาษาในวันเปิดเทอม)

วันเปิดเรียน
ในแต่ละเทอมการศึกษา มีระยะเวลาจำนวน 14 สัปดาห์ เปิดเรียน 3 ครั้งในเทอม Fall, Spring และ Summer มีหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตรองรับได้ตลอดทั้งปี
 เทอม Spring 2017: 11 January 2017 - 21 April 2017
 เทอม Summer 2017: 27 April 2017 - 4 August 2017
 เทอม Fall 2017: 5 September 2017 - 15 December 2017

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วย: ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพท โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับจากสนามบิน ค่าปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่าน FedEx.
 ค่าเล่าเรียน: U$10,000
 ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: U$950
 ค่าสมัครเรียน U$175

 

################################################################

GPA 3.00 ขึ้นไป สนใจ ป.โท/เอกที่ USC ในสาขาที่ออกใบตอบรับ Pre-Master's
GPA ต่ำกว่า 3.00 มีผลภาษาแล้ว หรือ มีคะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์ Master's Preparation
ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ/ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในแคมปัสมหาวิทยาลัย Intensive English