ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


 

Anglo-Continental: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth 
คอร์สที่น่าสนใจ Intensive English, IELTS, English for Business, English for Finance, English for Management, English for Marketing and Sales, English for Medical, English for Law, English for Engineering, Professional and Technical Programme (Health and Safety, Hospitality and Tourism, Maritime Personel, Naval Personnel)
 มีโปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน
Beet Language Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English Course, IELTS Course
 
Brighton Language College (BLC): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Brighton 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English, IELTS Preparation, Cambridge Exams, Junior Vacation, Family Vacation, English and Culture
 
The Bournemouth & Poole College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth
Burlington School: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English, IELTS Preparation, Cambridge Exam Preparation, Business English
 ราคาค่าเรียนเริ่มต้นที่ £100 / สัปดาห์ 
Communicate School : สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Manchester 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English, IELTS Preparation, Cambridge Preparation, Family Course, One-to-One, Teacher Training
 ราคาค่าเรียนเริ่มต้นที่ £180 / สัปดาห์ 
Central School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English, IELTS preparation, Cambridge Exam preparation, One-to-One
EC English: สถาบันอยู่ที่เมือง London, Oxford, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English, Intensive English, English for Work, English in the City, Cambride Exam Preparation, IELTS PReparation
 มี Promotion ลด 25%
ฺFrances King School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English, Intensive with Language for You, Intensive with Langauge in Action, Intensive with Business English, IELTS 
 ราคาค่าเรียนเริ่มต้นที่ £199 / สัปดาห์ 
Hilderstone College English Studies Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Kent 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ Intensive English Course, Cambridge English Preparation Course, Intensive English and IELTS, Pre-University and IELTS Teacher Development Course, English + Action, Course for Group Aged 16+, Course for Teenage School Group 
ils English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Nottingham 
คอร์สที่น่าสนใจ คือ Standard English, Intensive English, IELTS Exam Preparation, Business English, One-to-One
Kaplan International Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bath, Bournemouth, Cambridge, Edinburgh, Liverpool, London (Coven Garden), Lonson (Leicester Square), Manchester, Oxford, Torquay
คอร์สที่น่าสนใจ คือ General English, Semi-Intensive English, Intensive English, Business English, IELTS

 มี Promotion ลด 20% และ 22% (ที่เมือง Bath เท่านั้น)
 Book 20 weeks + 1 free, Book 30 weeks + 2 free
ฺKings Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Oxford, Bournemouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
LaL Language Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London,  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
The Language Gallery: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Oxford, Birmingham,
Manchester ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
The London School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Canterbury ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Lฺanguage Studies International (LSI): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London,
Brighton, Cambridge ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
LSI-Portmouth: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Portsmouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ฺLanguage Teaching Course (LTC): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Brighton,
Eastboune ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Malvern House: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ฺM.L.S. International College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Norwich Study Centre (Flying Classrooms): สถาบันอยู่ที่เมือง Norwich ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
The Oxford English Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Oxford ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Oxford House College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Stratford-upon-Avon,
Oxford ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Oxford International Education Group: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London,
Oxford,, Brighton ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Oxford School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Oxford ค่ะ
- Promotion & Price 2016
SC GEOS Language Plus: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Brighton ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Stafford House School English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Brighton,
Canterbury ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
South thames college: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
St Giles International: สถาบันอยู่ที่เมือง London, Brighton, Eastbourne ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Wimbledon School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016