ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


HIGH SCHOOLS จะเรียนที่ High Schools ที่ไหนดี
เรามีให้เลือกมากมายทั้งใน UK,New Zealand, Canada
และประเทศอื่นๆ

 

 

 

 

High Schools in UK

 

 

Abbey College Cambridge
(ชาย-หญิง) (ไม่มี Uniform)
www.abbeycambridge.co.uk

โรงเรียนอยู่เมือง Cambridge เปิดสอน GCSE ค่าเรียน £20,000 – £24,000 / ปี, A Level ค่าเรียน £24,000 – £29,000 /ปี (Sep. 2014) และ £20,500-£24,000 (Jan. 2015), International Foundation ค่าเรียน £24,000 / ปี  เปิดเรียน คือ Autumn (Sep.), Spring (Jan.), Summer (April)

Bellerbys College
(ชาย-หญิง) (ไม่มี Uniform)
www.bellerbys.com

โรงเรียนอยู่เมือง London, Brighton, Cambridge, Oxford เปิดสอน Pre-GCSE (อายุ 14+ ปี ค่าเรียน
£5,750/term), GCSE (อายุ 14+ ปี ค่าเรียน £7,150/term), A Level (อายุ 15.5+ ปี ค่าเรียน £7,710/term), Foundation (อายุ 16.5+ ปี ค่าเรียน £ 6,585 / term), Summer (อายุ 14-17 ปี ค่าเรียน £950 / week)

Bosworth Independent College
(ชาย-หญิง) (ไม่มี Uniform)
www.bosworth-college.co.uk

โรงเรียนอยู่เมือง Northampton เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้ GCSE (อายุ 14-16 ปี) £27,000 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร), A Level (อายุ 16-18 ปี) £28,400 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร), University Foundation (อายุ 16+ ปี) £24,900 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร), Summer School (Intensive English, Intensive with Arts & Crafts, Intensive English with Tennis Coaching) : ระยะเวลา 6 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ June – August
เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – Mar.), Summer Term (April – Jun.)

Bournemouth Collegiate School  (ชาย-หญิง) (มี Uniform)

โรงเรียนอยู่เมือง Bournemouth รับอายุ 11 ปีขึ้นไป เปิดสอนหลักสูตร Preparatory School (Year 1 – Year 6), Senior School (Year 7 – Year 13) ค่าเรียน+ค่าที่พัก,อาหาร £7,862 / term

The Bournemouth & Poole College (ชาย-หญิง)
(ไม่มี Uniform)  www.thecollege.co.uk

เป็นโรงเรียนอยู่เมือง Bournemouth เปิดสอน AS/A Level ค่าเรียน £ 5,900 / ปี, A Level plus English ค่าเรียน £6,500 / ปี, Diploma  (NQF Level 3) £5,900 / ปี, Foundation ค่าเรียน £9,500 / ปี และยังมี Pathway เข้ามหาวิทยาลัยได้ เปิดเรียน คือ Autumn (Sep.–Dec.), Spring (Jan.–Mar.), Summer (April–June)

Brooke House College
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)

โรงเรียนอยู่เมือง Leicestershire เปิดสอนหลักสูตร GCSE, A Level ค่าเรียน + ค่าที่พัก,อาหาร £25,575 / ปี
เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – Mar.), Summer Term (April – July)

Buckswood School
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.buckswood.co.uk

โรงเรียนอยู่เมือง East Sussex เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7-9 (อายุ 13-15 ปี), GCSE (Year 10-11) (อายุ 16-17 ปี), 6th Form (Year 12-13) (อายุ 18-19 ปี) ราคาค่าเรียน + ที่พักและอาหาร £8,500 / term เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – Mar.), Summer Term (April – June)

CATS College
(ชาย-หญิง) (ไม่มี Uniform)
www.catscollege.com

โรงเรียนอยู่ที่เมือง London, Cambridge, Canterbury เปิดสอนหลักสูตร A Level (5 and 6 terms) อายุ 16 ปีขึ้นไป, Fast track A Level (3 terms) อายุ 17 ปีขึ้นไป, University Foundation (3 terms) อายุ 17 ปีขึ้นไป เปิดเรียน คือ Autumn (Sep. – Dec.), Spring (Jan. – April.), Summer (April – Jan., July – Aug.)

Cambridge Tutors College (CTC) - (ชาย-หญิง)

โรงเรียนอยู่เมือง London รับอายุ 16 ปีขึ้นไป เปิดสอนหลักสูตร 1 Year GCSE, 1 Year A Level, 18 months
A Level ค่าเรียน £ 19,800 / ปี       (ไม่มี Uniform)     www.ctc.ac.uk

EF Academy   (ชาย-หญิง)
(ไม่มี Uniform)  www.ef.co.th

โรงเรียนอยู่เมือง Oxford, Torbay เปิดสอน IGCSE (อายุ 14-16 ปี) ค่าเรียน,ค่าที่พัก,อาหาร £21,450 / ปี,
A Level & IB Diploma (อายุ 16+ ปี) ค่าเรียน,ค่าที่พัก,อาหาร £22,050 - £24,900 / ปี เปิด คือ Jan. & Sep.

Ellesmere College 
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.ellesmere.com

โรงเรียนอยู่เมือง Shropshire เปิดเรียน Year 6-8 ค่าเรียน+ที่พัก £ 7,584/term, Year 9-13 ค่าเรียน+ที่พัก
£ 9,480/term เปิดเรียน คือ Autumn (Aug. – Dec.), Spring (Jan. – April.), Summer (April – July)

Guildford College Group International Centre
(ชาย-หญิง) (ไม่มี Uniform)
http://international.guildford.ac.uk

เป็นโรงเรียนรัฐบาลอยู่เมือง Surrey รับอายุ 14 ปีขึ้นไป เปิดสอนหลักสูตร Certificate, Diploma, A-Level, International Access Program (IAP), HND, Foundation Degree, bachelor Degree, Pre-Master
รับ IELTS 5.5 – 7.5 ราคาค่าเรียนอยู่ที่ £6,900 - £7,200 / ปี

Kelly College   (ชาย-หญิง)
(มี Uniform)
www.kellycollege.com

โรงเรียนอยู่เมือง Devon เปิดเรียน Year 7-8 ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £7,550/term, Year 9-13 ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £8,995 / term เปิดเรียน คือ Autumn (Aug.–Dec.), Spring (Jan.–April.), Summer (April–July)

Kings Colleges
(ชาย-หญิง) (ไม่มี Uniform)
www.kingscolleges.com

โรงเรียนอยู่ที่เมือง London, Oxford, Bournemouth เปิดสอน GCSE (3-6 term) อายุ 14+ ปี ค่าเรียน £6,494 / term, A Level (2 year) อายุ 16+ ปี ค่าเรียน £6,494 / year, Advanced Level Foundation (3 term) อายุ 17+ ปี ค่าเรียน £14,586 / year, Extended Foundation (5 or 6 terms) อายุ 16+ ปี

NPTC International
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.nptcgroup.ac.uk

โรงเรียนอยู่เมือง Wales เปิดสอนหลักสูตร A Level (อายุ 16+ ปี) ค่าเรียน £4,950 / ปี, International Foundation (อายุ 17+ ปี) ค่าเรียน £5,950 / ปี, Advance Diploma (อายุ 16+ ปี) ค่าเรียน £4,950 / ปี ค่าที่พักที่ NPTC International คือ £135 / สัปดาห์ เปิดเรียน September

Oswestry School
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.oswestryschool.org.uk

โรงเรียนอยู่เมือง Shropshire เปิดรับตั้งแต่ Senior School (อายุ 11-16 ปี) ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร
£ 6,975 / term, Sixth Form (อายุ 16 ปีขึ้นไป) ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £ 8,150 / term เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – Mar.), Summer Term (April – July)

Shrewsbury Sixth Form College - (ชาย-หญิง) (มี Uniform)

โรงเรียนอยู่เมือง Shropshire เปิดสอนหลักสูตร A Level ราคาค่าเรียน £ 14,368 / ปี เปิดเรียน คือ Autumn Term (Aug. – Dec.), Spring Term (Jan. – April.), Summer Term (April – July)   www.ssfc.ac.uk

Stover School
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.stover.co.uk

โรงเรียนอยู่เมือง Devon เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7-11 (อายุ 13-17 ปี ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £23,370 /ปี), Year 12-13 (อายุ 18 ปีขึ้นไป ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £23,820 / ปี) เปิดเรียน คือ Autumn (Sep. – Dec.), Spring (Jan. – Mar.), Summer (April – July)

Strathallan School
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.strathallan.co.uk

โรงเรียนอยู่เมือง Perthshire, Scotland เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Junior Boarding (GCSE) (£ 20,019 / ปี รวมค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร), Senior Boarding (A Level) (£ 28,065 / ปี รวมค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร) เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – Mar.), Summer Term (April – July)

Saint Michael’s College
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.st-michaels.uk.com

โรงเรียนอยู่เมือง Worcestershire เปิดสอนหลักสูตร GCSE (อายุ 14-16 ปี), Pre-A Level (อายุ 16-17 ปี), A Level (อายุ 17-18 ปี), University Foundation (อายุ 16-17 ปี), Summer School (อายุ 10-16 ปี เปิด July – August) ค่าเรียน £24,995 / ปี (ค่าเรียน + ที่พักแบบ Residence), £26,895 (ค่าเรียน+ที่พัก Host Family) เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – Mar.), Summer Term (April – Jun.)

St Edmund’s College
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.stedmundscollege.org

โรงเรียนอยู่เมือง Hertfordshire เปิดสอนตั้งแต่ Year 7-8 (อายุ 11-12 ปี ค่าเรียน+ที่พัก 7,576 / เทอม), Year 9-13 (อายุ 13-17 ปี ค่าเรียน+ที่พัก 8,663 / เทอม) เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – April.), Summer Term (April – Jan., July – Aug.)

St. Michael’s Senior School
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.stmikes.co.uk

โรงเรียนอยู่ที่เมือง Carmarthenshire ใกล้กับเมือง Swansea ที่ Wales เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้ Pre-GCSE (อายุ 13-14 ปี) £19,200 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร), Pre-GCSE (อายุ 15 ปี) £19,700 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร), 2 year GCSE (อายุ 16-17 ปี) £20,700 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร), A Level 2 years (อายุ 18 ปี) £24,200 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร), A Level 18 month (อายุ 18 ปี) £15,462 / ปี (ค่าเรียน+ที่พัก+อาหาร)  เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep.), Spring Term (Jan.), Summer Term (April)

The Royal School,Wolverhampton    (ชาย-หญิง) (มี Uniform) www.theroyalschool.co.uk

โรงเรียนอยู่เมือง Wolverhampton เปิดเรียน Year 6 ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £6,189 / term, Year 7-9 ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £6,435/term, Year 10-11 ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £9,000/term, Year 12-13 ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £9,149 / term เปิดเรียน คือ Autumn (Aug.–Dec.), Spring (Jan.–April.), Summer (April–July)

Trent College
(ชาย-หญิง) (มี Uniform)
www.trentcollege.net

โรงเรียนอยู่เมือง Nottingham รับนักเรียน Year 7 & 8 (ค่าเรียน + ค่าที่พัก,อาหาร £8,360 / เทอม), Year 9 (ค่าเรียน + ค่าที่พัก,อาหาร £8,835 / เทอม), Year 10-13 (ค่าเรียน + ค่าที่พัก,อาหาร £8,835 / เทอม)
เปิดเรียน คือ Autumn Term (Sep. – Dec.), Spring Term (Jan. – Mar.), Summer Term (April – July)

Trinity School
(ชายล้วน) (มี Uniform)

โรงเรียนอยู่เมือง Devon เปิดสอน Year 6-13 (อายุ 10+ ปี) ค่าเรียน+ที่พัก,อาหาร £13,716 / year
เปิดเรียน คือ Autumn (Sep.-Dec.), Spring (Jan.–Mar.), Summer (April–July)    www.trinity-school.org

Twin Group
(ชาย-หญิง) (ไม่มี Uniform)

โรงเรียนอยู่เมือง London, Leeds, Cambridge, St Dunstan’s เปิดสอนหลักสูตร GCSE, A Level, International Baccalaureate (IB), University Foundation Program    www.twinuk.com

Wrekin College 
(ชาย-หญิง) (มีชุด Uniform)

โรงเรียนอยู่เมือง Shropshire คอร์ส Sixth Form (A Level) ราคาค่าเรียน + ที่พัก £ 26,820 / ปี เปิดเรียน คือ Autumn (Aug. – Dec.), Spring (Jan. – April.), Summer (April – July)    www.wrekincollege.com

 

 

High Schools in New Zealand

 

 

 


Aranui High School
www.aranui-high.school.nz

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนตั้งอยู่เมือง Christchurch ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Christchurch 15 นาที 
รับ Year 9 – Year 13 ค่าเรียน NZ$11,500 / ปี, ค่าที่พัก NZ$10,120 / 46 สัปดาห์

Auckland Girls Grammar School     www.aggs.school.nz

เป็นโรงเรียนหญิงล้วน โรงเรียนตั้งอยู่เมือง Auckland เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13
ค่าเรียน NZ$14,000 / ปี, ค่าที่พัก NZ$12,500 / ปี

Avonside Girls’ High School
www.avonside.school.nz

โรงเรียนหญิงล้วนตั้งอยู่เมือง Christchurch ประมาณ 3% เป็นนักเรียนต่างชาติ เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13
ค่าเรียน NZ$12,500 / ปี, ค่าที่พัก NZ$215 / สัปดาห์

Avondale College

www.avcol.school.nz

โรงเรียนมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เมืองตั้งอยู่เมือง Auckland เปิดสอนระดับ Year 9-13 (Form 3-7)
ค่าเรียน NZ$14,000 / ปี (NZ$ 3,500 / ปี), ค่าที่พัก NZ$2,880 / เทอม (12 สัปดาห์)

Burnside High School
www.burnside.school.nz

โรงเรียนสหศึกษา อยู่ใกล้สนามบิน Chrischurch เพียง 10 นาที บรรยากาศสงบและสวยงาม เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13

Cashmere High School
www.cashmere.school.nz

เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เมือง Christchurch เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 10
ค่าเรียน NZ$13,000 / ปี, ค่าที่พัก NZ$240 / สัปดาห์

Christchurch Girls’ High School    www.cghs.school.nz

โรงเรียนหญิงล้วนตั้งอยู่ที่เมือง Crischurch เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13
ค่าเรียน NZ$15,000 / ปี, ค่าที่พัก NZ$ 11,250 / 45 สัปดาห์

Christchurch Boys’ High School    www.cbhs.school.nz

เป็นโรงเรียนชายล้วนซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่เมือง Chrischurch เปิดสอนระดับ Year 11 – Year 13

Freyberg High School
www.freyberg.ac.nz

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่เมือง Pamerton North ห่างจากตัวเมือง Wellington  ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน Performing Arts ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้าน Music, Drama, Dance และ Visual Arts เปิดรับนักเรียนระดับ Year 9 – Year 13 ค่าเรียน NZ$12,750 / ปี, ค่าที่พัก NZ$ 220 / สัปดาห์

Glendowie College
www.glendowie-college.school.nz

ตั้งอยู่ Auckland เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1961  เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13

Gisborne Boy’s High School
www.gisboyshigh.school.nz

เป็นโรงเรียนชายล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Gisbourne อยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือห่างจากเมือง Auckland เพียง 1 ชั่วโมง เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13

Hillmorton High School
www.hillmorton.school.nz

เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่เมือง Christchurch เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13

Kapiti College
www.kc.school.nz

เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่เมือง Wellington เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13
ค่าเรียน NZ$10,900 / ปี, ค่าที่พัก NZ$240 / สัปดาห์

Kavanagh College
www.kavanagh.school.nz

เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่เมือง Dunedin เปิดสอนระดับ Year 7 – Year 13
ค่าเรียน NZ$12,900 / ปี, ค่าที่พัก NZ$10,320 / 43 สัปดาห์

Kelston Boys High School

เป็นโรงเรียนชายล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เปิดสอนระดับ Year 11 – Year 13    www.kbhs.school.nz

Lincoln High School
www.lincoln.school.nz

โรงเรียนสหศึกษาก่อตั้งมากว่า 50 ปีตั้งอยู่เมือง Chrischurch ใกล้กับมหาวิทยาลัย Lincoln University เปิดรับนักเรียน Year 9 – Year 13 ค่าเรียน NZ$13,000 / ปี, ค่าที่พัก NZ$230 / สัปดาห์

Long Bay College
www.longbaycollege.com

โรงเรียนสหศึกษาตั้งอยู่ North Shore เมือง Aucklandเปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13
ค่าเรียน NZ$14,900 / ปี, ค่าที่พัก NZ$245 / สัปดาห์

Linwood College

โรงเรียนสหศึกษาตั้งอยู่กลางใจเมือง Chrischurch 

Lytton High School
www.lyttonhigh.com

โรงเรียนสหศึกษาตั้งอยู่ที่เมือง Gisborne เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 12

Mount Maunganui College
www.mmc.school.nz

เป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งอยู่เมือง Tauranga เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13 ค่าเรียน NZ$13,000 / ปี,
ค่าที่พัก NZ$230 / สัปดาห์

New Plymouth Girls’High School
www.npghs.school.nz

โรงเรียนหญิงล้วน ตั้งอยู่เมือง New Plymouth เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13 ค่าเรียน NZ$13,000 / ปี, ค่าที่พัก NZ$10,867.50 / 46 สัปดาห์

Napier Boys’ High School
www.nbhs.school.nz

โรงเรียนชายล้วนตั้งอยู่เมือง Napier เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13

Otago Girls High School
www.otagogirls.school.nz

โรงเรียนหญิงล้วนตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง Dunedin เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13
ค่าเรียน NZ$13,200 / ปี, ค่าที่พัก NZ$10,350 / 46 สัปดาห์ (NZ$225 / สัปดาห์)

Rangitoto College, North Shore City

โรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่เมือง Auckland  เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13
ค่าเรียน NZ$13,000 / ปี, ค่าที่พัก NZ$11,040 / 46 สัปดาห์       www.rangitoto.school.nz

Rotorua Boys’ High School
 www.rbhs.school.nz

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับชายล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Rotorua ครึ่งหนึ่งเป็นคนเผ่าเมารี เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 15

Samuel Marsden Collegiate School   www.marsden.school.nz

โรงเรียนอิสระเป็นโรงเรียนหญิงล้วนอยู่ตั้งอยู่เมือง Wellington รับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Pre-School จนถึง Year 13 (อายุ 5 ถึง 18 ปี) ค่าเรียน NZ$24,949 / ปี, ค่าที่พัก NZ$260 / สัปดาห์

St. Marys College
www.stmaryak.school.nz

เป็นโรงเรียนโรงเรียนคาทอริคหญิงล้วน ตั้งอยู่เมือง Wellington เปิดรับนักเรียนหญิง เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13  ค่าเรียน NZ$16,658.33 / ปี, ค่าที่พัก NZ$11,500 / 46 สัปดาห์ (NZ$250 / สัปดาห์)

ST. Thomas of Canterbury College     
www.stc.school.nz

เป็นโรงเรียนชายล้วน ตั้งอยู่เมือง Christchurch เปิดสอนระดับ Years 7 – Year 13
ค่าเรียน NZ$13,950 / ปี, ค่าที่พัก NZ$240 / สัปดาห์

Upper Hutt College
www.upperhutt.school.nz

เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เมือง Upper Hutt ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ห่างจาก Wellington เพียง 30 นาที เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13

Villa Maria College

โรงเรียนหญิงล้วนอยู่เมือง Christchurch เปิดสอน Year 7–13 ค่าเรียน NZ$14,300/ปี, ค่าที่พัก NZ$230/wks

Whangarei Boys’ High School
www.villa.school.nz

เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ตั้งอยู่เมือง Whangarei อยู่ห่างจาก Auckland ประมาณ 2 ชม. โรงเรียนอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Whangarei เพียง 10 นาที (เดิน)  เปิดสอนระดับ Year 9–13 ค่าเรียน NZ$12,000 / ปี, ค่าที่พัก NZ$220 / สัปดาห์

Wellington High School
www.whs.school.nz

เป็นโรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Wellington เปิดสอนระดับ Year 9 – Year 13
ค่าเรียน NZ$13,750 / ปี, ค่าที่พัก NZ$25 / สัปดาห์

 


High Schools in Canada


 

 


Academic Ste. Cecile International School (ASCIS)
www.stececile.ca

เป็นโรงเรียนเอกชนใน Windsor, Ontario โรงเรียนก่อตั้งขึ้นโดยบาทหลวงของโบสถ์โรมันคาทอริก เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หลักสูตรเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัย IB Diploma Program (International Baccalaureate) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

Golden Hill School Division No. 75 (GHSD)
www.ghsd75.ca

เป็นกลุ่มโรงเรียนของรัฐบาลแห่งประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ชานเมือง Calgary มณฑล Alberta รับนักเรียนระดับ
ม.1 – ม.6 และเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL)

Richmond School District No. 38
www.sd38.bc.ac

โรงเรียนตั้งอยู่เมือง Richmond เป็นโรงเรียนของรัฐบาลเปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ เกรด 8 (14 ปี) – เกรด 11 (17 ปี) มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยด้วย

School District No. 73 (Kamloops / Thompson)
www.sd73.bc.ca

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางของมณฑลบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่เมืองแคมลูปส์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ มีค่าครองชีพต่ำและมีสถาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ เกรด 8 – 12 และยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกด้วย

Surrey School District No. 36
www.surreyschools.ca

เขตการศึกษาเชอรี่ย์เป็นเขตการศึกษาภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลบริติชโคลัมเบีย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 เปิดเรียนเดือนกันยายน

School District No. 22 (Vernon)
www.sd22.bc.ca

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1 – ม.6 และยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) ด้วย

 

 

High Schools China:  Jimei High School (หลักสูตรภาษาจีน):  

โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่ เป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในมณฑลฟูเจี้ยน มีประวัติการเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า 90 ปี ตั้งอยู่ที่อำเภอจี๋เหม่ เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน โรงเรียนมัธยมจี๋เหม่เป็นโรงเรียนรัฐบาลเพียงโรงเรียนเดียวที่มีใบอนุญาติให้รับนักเรียนต่างชาติมาเรียน ได้และโรงเรียนสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษา นักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้สามารถเอ็นทรานซ์เรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 95% ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติมาเรียน เช่น ชาวเขมร เวียดนาม ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย ฯลฯ มีนักเรียนมากกว่า 5,000 คน การเรียนการสอนเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาต่างๆ รวมถึงเข้าใจในความต้องการของตัวเองว่าจะเรียนต่อในสาขาอะไร นักเรียนของทางโรงเรียนทั้งหมดจะอยู่หอพักของโรงเรียน ไม่อนุญาตให้พักที่บ้าน สำหรับชาวต่างชาติจะพักห้อง 3-4 คน ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ และทีวี ห้องน้ำชักโครก

Highlight

เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ ม.1 – ม.6 ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก็สามารถเรียนได้ น้องๆจะได้เรียนเป็นภาษาจีนในห้องเรียน

Requirement/Tuition

ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 3 เดือน รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน ค่าวีซ่า ประมาณ 184,037 บาท
ม.1 – ม.3 : รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน ประมาณ 299,935 บาท / ปี 
ม.4 – ม. 6 : รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน ประมาณ 367,900 บาท / ปี 

Accommodation

หอพักในโรงเรียนแยกตึกกระหว่างชาย – หญิง

 

เรายังมี High Schools อีกมากมายทั้งในอเมริกา และประเทศอื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ SOC
อีเมล์:  inquiries@studyoverseas.co.th