ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


 

ILSC Education Group: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง San Francisco, New York ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Oxford House College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง New York, Boston, Miami  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Embassy English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Boston, Fort Lauderdale, New York, Los Angeles, San Diego, San Francisco  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Kaplan International Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Berkeley, Highline,
LA Westwood, San Francisco, Santa Barbara, San Diego, Miami, Portland, Seatle, New York (SoHo, Empire State, Midtown), Philadelphia, Boston, Northeastern, 
Chicago downtown, Harvard, Irvine, Washington, Whittier ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Lฺanguage Studies International (LSI): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง New York,
Boston, San Deigo, Berkeley ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
ESLI: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Louisiana, Illinois, Texas, Minesota, Wisconsin,
Western Kentucky ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
WESLI: สถาบันอยู่ที่เมือง Madison ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
The New England School of ENglish (NESE): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Cambridge, MA ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
USC Intenraitonal Academy: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง LA ค่ะ เป็นศูนย์ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย University of Southern California (USC)
- Promotion
- Price 2016
UCLA Extension: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง LA ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Kings Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Boston, LA ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Oxford International Education Group: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง San Diego ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Stafford House School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Boston, Chicago, San Francisco, San Diego  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
SC GEOS Language Plus: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง New York, Boston,
LA (Torrance / Orang County) ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
EC: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง New York, Los Angeles, San Diego, Boston, Miami,
Washington, San Francisco, Suny Fredonia, Oswego ค่ะ

- Promotion: 1 - 11 weeks
- Promotion: 12 - 23 weeks
- Promotion: 24+ weeks

- Price 2016
St Giles International: สถาบันอยู่ที่เมือง New York, San Francisco ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
LaL Language Centres: สถาบันอยู่ที่เมือง Boston, Fort Lauderdale ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ZONI Language Centers: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง New York ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Performance English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Los Angeles ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
- Promotion
- Price 2016
- FLS @ Saddleback College (Orange County, CA)
- FLS @ Sonrise Christian School (Los Angeles, CA)
- FLS @ Tennessee Tech University (Cookevile, TN)

- FLS @ Las Vegas Institute (Las Vegas, NV)
- FLS @ Citrus College (Los Angeles, CA)
- FLS @ Saint Peter's University (Jersey City, NJ)
- FLS @ Chestnut ill College (Philadelphia, PA)
- FLS @ Boston Commons (Boston, MA)
- Promotion
- Price 2016
Schedule A
- Atlantic City, NJ
- Berkeley, CA
- Boston - Newton, MA
- Bowling Green, OH
- Clininnati, OH
- Clemson - Greenville, SC
- Cleveland, OH
- DeKalb, IL
- Denver, CO
- Fort Wayne, IN
- Fredericksburg, VA
- Grand Rapids, MI
- Houston, TX
- Melbourne, TN
- Nashville, TN
- New Haven, CT

 
- New York (Manhattan), NY
- New York (Riverdale), NY
- Orlando, FL
- Philadelphia, PA
- Richmond, KY
- Rochester, NY
- San Antonio, TX
- Santa Barbara, CA
- Santa Monica, CA
- Seattle, WA
- Silicon Valley, CA
- St. Louis, MO
- St. Paul, MN
- St. Petersburg, FL
- Thousan Oaks, CA

 
Schedule B
- Atlanta, GA
- Boston-Downtown, MA
- bristol, RI
- Charlotte, NC
- Chicago, IL
- Chicago-Romeoville, IL
- Columbus, OH
- Dallas, TX
- Garden City, NY
- Grand Forks, ND
- Hollywood, CA
- Honolulu, HI
- Houston-Clear Lake, TX
- Indianapolis, IN
- Johnson City, TN
- La Vern, CA
- Lubbock, TX
- Miami, FL
- Milwaukee, WI
- Myrtle Beach, SC
- Oklahoma City, OK
- Pittsburgh, PA
- Portland, OR
- Ruston, LA
- San Diego, CA
- San Francisci-Downtown, CA
- San Francisco-North Bay, CA
- Tacoma, WA
- Tampa, FL
- Teaneck, NJ
- Washington, DC
- Promotion
- Price 2016
- Ada, OK
- Berkeley, CA
- Charleston, Illinois
- Dallas / Fort Worth, TX
- Edmon, UK 
- Fairfax, VA
- Fort Wayne, IN
- Frostburg, MD
- Kirksville, MO
- Louisiana, LA
- Orlando, LA
- Philadelphia, PA
- South Bend, IN
- Stephenville, TX
- Toledo, Ohio