ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


 

ILSC Education Group: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Toronto, Vancouver, Montreal ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Oxford House College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Toronto, Vancouver, Calgary ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Embassy English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Toronto  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Kaplan International Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Vancouver, Toronto ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Lฺanguage Studies International (LSI): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Vancouver, Toronto ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Oxford International Education Group: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Vancouver, Toronto ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
SC GEOS Language Plus: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Vancouver, Toronto, 
Montreal, Victoria, Ottawa, Calgary ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
EC: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Vancouver, Toronto ค่ะ
- Promotion: Montreal
- Promotion: Vancouver & Toronto

- Price 2016
St Giles International: สถาบันอยู่ที่เมือง Vancouver ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
The Language Gallery: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Toronto ค่ะ เป็น
- Promotion
- Price 2016
Tamwood Language Centres: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Vancouver, Toronto ค่ะ
- Promotion
- Price 2016