ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

เรียน+ฝึกงาน (ได้ตังค์)

หลักสูตรยอดฮิต  สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียน+ฝึกงานต่างประเทศ
พร้อมรับค่าตอบแทน พี่ๆมีแนะนำดังนี้เลยจ้า


Switzerland

Business & Hotel Management School (B.H.M.S.) (www.bhms.ch)
B.H.M.S ตั้งอยู่ที่เมือง Lucerne ลักษณะของการเรียนที่ B.H.M.S. คือ เรียน 6 เดือน + ทำงาน 6 เดือน (ได้รับค่าตอบแทน)
Program
Course
Fee
Application
Fee
Shared Standard
Accommodation
Meals
Plan
Operatttting
Expense
Total Fee
CHF
Bachelor Degree Hospitality or
Business
- 1st Year Diploma
- 2nd Year Higher Diploma
- 3rd Year Bachelor Degree

.
23,100
24,100
25,100

.
400
400
400

.
3,600
3,600
3,600

.
1,800
1,800
1,800

.
2,000
2,000
2,000

.
CHF 30,900
CHF 31,900
CHF 32,900
MSc. Degree
- International Hospitality Business Management
- Global Business Management
25,100
400
3,600
1,800
2,000
CHF 32,900
MBA Degree
29,100
400
3,600
1,800
2,000
CHF 36,900
Bacheor Degree Culinary
- 1st Year Diploma
- 2nd Year Higher Diploma
- 3rd Year Bachelor Degree
.
22,100
22,100
23,100
.
400
400
400
.
3,600
3,600
3,600
.
1,800
1,800
1,800
.
2,000
2,000
2,000
.
CHF 29,900
CHF 29,900
CHF 30,900
Postgraduate Diploma Culinary
23,100
400
3,600
1,800
2,000
CHF 30,900
Postgraduate Diploma Hospitality
25,100
400
3,600
1,800
2,000
CHF 32,900
Graduate Certificate
14,700
 
1,800
900
500
CHF 17,900
Preparatory English Program
5,600
 
1,800
900
500
CHF 8,800
** ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงาน CHF 2,212 / month (แต่ถ้าหักค่าที่พัก ค่าอาหารออกแล้ว จะมีเงินเก็บ CHF700 - CHF 900 / months)
** ถ้าอยากอยู่ห้องพักแบบ single studio accommodation นั้นราคาค่าห้อง CHF6,000

 

Canada

Greystone College Diploma Program (Paid Co-op) (www.ilsc.com)
Program
Location
Lenghth weeks
(Study+Co-op)
Tuition &
Promotion
Material Fee
Co-op Fee
Total Fees
(Certificate) Hospitality Skills Co-op
TO
26 weeks
(12+12+2)
$5,460
Pro: $3,986
$375
Pro: $350
$4,711
Customomer Services Co-op
VAN,
TO
50 weeks
(24+24+2)
$9,750
Pro: $7,118
$500
Pro: $350
$7,968
Tourism I& Hospitality Management Co-op
TO
74 weeks
(36+36+2)
$14,250
Pro: $10,403
$1,440
Pro: $350
$12,193
Hospitality Management Co-op
VAN
98 weeks
(48+48+2)
$18,750
Pro: $13,688
$1,440
Pro: $350
$15,478
Hospitality Operations Co-op
VAN
50 weeks
(24+24+2)
$9,750
Pro: $7,118
$720
Pro: $350
$8,188
Hospitality Sales and Marketing Co-op
VAN
50 weeks
(24+24+2)
$9,750
Pro: $7,118
$720
Pro: $350
$8,188
Business Communications Co-op
VAN
50 weeks
(24+24+2)
$9.750
Pro: $7,118
$500
Pro: $350
$7,968
International Business Management Co-op
VAN,
TO
50 weeks
(24+24+2)
$9,750
Pro: $7,118
$810
Pro: $350
$8,278
Advanced Diploma in Business Administration with practicum
VAN
50 weeks
(48+8+2)
$15,750
Pro: $11,498
$1,350
Pro: $350
$13,198
Location: VAN (Vancouver), TO (Toronto)
Special Offers: Registration fee waive for all program

 

Holmes Institute (www.holmesedu.ca)
Program
Location
Duration
Tuition
Promotion
Diploma in Hospitality Operations Co-op
Core Modules
- Careers in Hospitality Operations
- Food & Berage Studies
- Management in Hospitality Operations
- Front Office Operations
- Customer Service Strategies
- Accounting for Hospitality Operations
- Human Resource Essentials
- Marketing for Hospitality
Toronto
Study: 24 weeks
Co-op: 24 weeks
$12,500
$7,500

 

Career College Internaitonal House (www.ihcareercollege.com)
Program
Location
Duration
Tuition
Customer Services Programes
Customer Services Fundamentals
Vancouver
12 weeks study + 12 weeks co-op
$4,250
Customer Services
Vancouver
16 weeks study + 16 weeks co-op
$5,600
Customer Service Plus
Vancouver
20 weeks study + 20 weeks co-op
$6,300
Customer Services Plus and Marketing
Vancouver
24 weeks study + 24 weeks co-op
$7,450
Hotel Management Programs
Hotel Management Program
Vancouver
24 weeks study + 2 weeks project
$7,495
Hotel management Co-op Program
Vancouver
24 weeks study + 26 weeks co-op + 2 weeks project
$7,495
Additional Fees:
- Registration Fee $150
- Textbooks Fee $100 - $800 (ขึ้นอยู่กับสาขาที่สมัครเรียน)
- Student Services Fee $800

 

VGC International College (www.vgc.ca)
Program
Location
Duration
Tuition
Diploma in Business Communications with Co-op
Vancouver
24 weeks of academic studies + 24 weeks of Co-op + 2 weeks of Capstone post Co-op review and project work
Tuition $8,900 + Co-op $1,200 = $10,100
Diploma in Managing Customer Relationships with Co-op
Vancouver
Additional Fees:
- Registration Fee $150
- Textbooks Fee $450, Material Fee $280
- Assessment Fee $70, Administrative Fee $20

 

Niagara College Canada (NC) (www.niagaracollege.ca)

Niagara College: เปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษ, Certificate / Diploma, ป.ตรี (Undergraduate) และ อนุปริญญาโท (Graduate) หลักสูตร ป.ตรี บางสาขาวิชามีฝึกงาน (Co-op) ให้ด้วย คือ

- Bachelor of Business Administration - Human Resource (Co-op) - 4 years
- Bachelor of Applied Business - International Commerce & Global Development (Co-op) - 4 years
- Business Administration - Accounting (Co-op) - 3 years
- Business Administration - Human Resources (Co-op) - 3 years
- Business Administration - Marketing (Co-op) - 3 years
- Business Administration - Operations Management (Co-op) - 3 years
- Bachelor of Business Administration - Hospitality (Co-op) - 4 years
- Business Administration - Professional Golf Management (Co-op) - 3 years
- Culinary Innovation and Food Technology (Co-op) - 3 years
- Culinary Management (Co-op) - 2 years
- Hospitality - Hotel and Restaurant Operations (Co-op) - 2 years
- Tourism Management - Business Development (Co-op) - 2 years
- Computer Program Analyst (Co-op) - 3 years
- Electrical Engineering Technology (Co-op) - 3 years
- Electronics Engineering Technology (Co-op) - 3 years
- Mechanical Engineering Technology (Co-op) - 3 years
- Motive Power Technician - Automotive (Co-op) - 2 years
- Environmental Technician - Field Laboratory (Co-op) - 2 years
- Greenhouse Technician (Co-op) - 2 years
- Horticulture Technician (Co-op) - 2 years
- Lanscape Technician (Co-op) - 2 years
- Renovation Technician - Construction (Co-op) - 2 years
- Law Clerk (Co-op) - 2 years
- Office Administration - Executive (Co-op) - 2 years

.