ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


 

์Ntec: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland,  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Southern Lake English College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Queenstowni  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Embassy English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Kaplan International Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Lฺanguage Studies International (LSI): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
NZLC: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland, Christchurch, Wellington ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Auckland Institute of Studies (AIS): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
English Language Academy (ELA): สถาบันอยู่ที่เมือง Auckland ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Seafield School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland, Christchurch ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
CCEL College of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland, Christchurch ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Waikato Institute of Education (WIE): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Hamilton ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
EDENZ College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Kiwi English Academy: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Nelson English Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Nelson  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Queens Academic Group: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Auckland ค่ะ
- Promotion
- Price 2016