เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

Kaplan International College:

Location

London-Covent Garden, London-Leicester Square, Manchester, Liverpool, Cambridge, Oxford, Bournemouth, Torquay, Bath, Salisbury, Edinburgh, Dublin

Promotion

- Discount 20%

Start date

Every monday

Age

16+

 

ราคาค่าเรียน: Registration fee £100

London - Covent Garden, London - Leicester Square

Course
2-4 weeks
5-10 weeks
11-16 weeks
17+ weeks
Vacation English
£270
£260
£250
£270
General English
£300
£285
£270
£255
Intensive English, English for Business
£350
£335
£3120
£310
IELTS Preparation
£350
£335
-
-
Cambridge Exam Preparation £350 £335 - -
Course
Price
Start dates
General Academic Year
£6,735 / 32 weeks
Jan 3, Feb 13, Apr 3, Jun 12, Jul 24, Aus 29; Sep 18, 25
KEY (Kaplan English Year) £8,395 / 30 week
Intensive Academic Year
£7,715 / 32 weeks
General Academic Semester (6 months)
£5,430 / 24 weeks
Jan 3, Feb 13, Mar 13, Apr 3, May 15, Jun 12, Jul 24, Aus 29, Sep 19, 25, Oct 9
Intensive Academic Semester (6 months)
£6,380 / 24 weeks
General Academic Semester (5 months)
£4,525 / 20 weeks
Intensive Academic Semester (5 months)
£5,310 / 20 weeks

 

Accommodation Fees: London Coven Garden and London - Leicester Square

 

Name of accommodation Weeks
Twin 
Single 
Homestay Zones 3 - 4 (14 meals / week), Min. age 16 Perweeks
185 
155
Academic Year 5,775 4,920
Academic Semester (6) 4,260 3,630
Academic Semester (5) 3,570 3,040
Homestay Zones 3 - 4 with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Perweek
-
 225 
Homestay Zone 1 - 2 (14 meals / week), Min. age 16 Perweek
-
235
Homestay Zones 1 - 2with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Perweek
-
295
Residence Urbanest King's Cross Single with private bathroom (No meals) Min.age18 Perweek - 355
Academic Year - 11,590
Academic Semester (6) - 8,520
Academic Semester (5) - 7,160

##############################################

 

Manchester, Liverpool, Cambridge, Oxford, Bath

 

Course
2-4 weeks
5-10 weeks
11-16 weeks
17+ weeks
Vacation English
£255
£245
£235
£225
General English
£290
£280
£265
£250
Intensive English, English for Business
£335
£325
£305
£295
IELTS Preparation
£335
£325
-
-
Course Weeks
Price
Start dates
KEY (Kaplan English Year) 30 £8,395 / 30 weeks  
General Academic Year 32
£6,110 / 32 weeks
Jan 3, Feb 13, Apr 3, Jun 12, Jul 24, Aus 28, Sep 18,25
Intensive Academic Year 32
£7,385 / 32 weeks
General Academic Semester (6 months) 24
£4,965 / 24 weeks
Jan 3, Feb 13, Mar 13, Apr 3, May 15, Jun 12, Jul 24, Aus 28, Sep 18, 25, Oct 9
Intensive Academic Semester (6 months) 24
£6,105 / 24 weeks
General Academic Semester (5 months) 20
£4,130 / 20 weeks
Intensive Academic Semester (5 months) 20
£5,090 / 20 weeks

 

Accommodation Fees: Manchester

 

Name of accommodation Weeks
Twin 
Single 
Homestay (14 meals / week), Min. age 16 Per Week 170 140
Academic Year 5,260 4,575
Academic Semester (6) 3,815 3,380
Academic Semester (5) 3,250 2,825
Homestay with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Per Week
-
210
Residence Vita, en-suite bathroom (No meals), Min. age 18 Per Week
-
240
Academic Year - 7,835
Academic Semester (6) - 5,760
Academic Semester (5) - 4,840

 

Accommodation Fees: Liverpool

Name of accommodation Week
Twin 
Single 
Homestay (14 meals / week), Min. age 16 Per Week
125
150
Academic Year 3,890 4,920
Academic Semester (6) 2,870 3,630
Academic Semester (5) 2,400 3,040
Home stay with privet bathroom (14 meals/week) Min .age 16 Per Week - 200
Residence Abiett House En suit  (No meals) Per Week
-
185

 

Accommodation Fees: Cambridge

 

Name of accommodation Week
Twin 
Single 
Homestay (14 meals / week), Min. age 16 Per Week 155
185
Academic Year 5,605 4,915
Academic Semester (6) 4,065 3,625
Academic Semester (5) 3,465 3,040
Home stay with privet bathroom (14 meals/week) Min .age 16 Based on availabillity Per Week - 225
Residence Abiett House En suit  (No meals) Min age  18 Per Week - 225

 

Accommodation Fees: Oxford

 

Name of accommodation Week Twin Single
Homestay (14 meals / week), Min. age 16 Per Week 150
180
Academic Year 4,754 5,605
Academic Semester (6) 3,500 4,065
Academic Semester (5) 3,465 2,935
Homestay with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Based on availabillity Per Week
-
235
Residence Alice House (No meals), Min. age 18 Per Week
-
335
Academic Year - 10,935
Academic Semester (6) - 8,040
Academic Semester (5) - 6,755

 

Accommodation Fees: Bath

 

Name of accommodation Weeks
Twin 
Single 
Homestay (16 meals / week), Min. age 16 Per Week
175
170
Academic Year - 5,435
Academic Semester (6) - 4,000
Academic Semester (5) - 3,355
Homestay with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Based on availabillity Per Week
-
225
Apartment Burlington, (No meals) Per Week
-
255
Academic Year - 8,320
Academic Semester (6) - 6,120
Academic Semester (5) - 5,140

*Only Availablke to students who book and travel togerther

 

Bournemouth, Torquay, Salisbury, Edinburgh

 

Course
2-4 weeks
5-10 weeks
11-16 weeks
17+ weeks
Vacation English
£225
£215
£205
£195
General English
£255
£245
£235
£225
Intensive English, English for Business
£280
£270
£255
£245
IELTS Preparation
£280
£270
-
-
Classic Programme for 40+ £285 - - -
Course
Price
Start dates
General Academic Year
£5,715 / 32 weeks
Jan 5, Feb 16, Apr 7, Jun 15, Jul 27, Sep 1, 21, 28
Intensive Academic Year
£6,345 / 32 weeks
General Academic Semester (6 months)
£4,705 / 24 weeks
Jan 5, Feb 16, Mar 16, Apr 7, May 18, Jun 15, Jul 27, Sep 1, 21, 28, Oct 12
Intensive Academic Semester (6 months)
£5,270 / 24 weeks
General Academic Semester (5 months)
£3,905 / 20 weeks
Intensive Academic Semester (5 months)
£4,410 / 20 weeks

 

Accommodation Fees: Bournemouth

 

Name of accommodation Week
Twin 
Single
Homestay (14 meals / week), Min. age 16 Per Week 130
145
Academic Year 4,230 4,575
Academic Semester (6) 3,120 3,290
Academic Semester (5) 2,615 2,825
Homestay with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Per Week
-
195
Residence Landowne Point Simgle en-suite Min.age18 Per Week
(No meals)
-
200
Per Week
(Weekdays meal)
- 250
Academic Year - 6,530
Academic Semester (6) - 4,800
Academic Semester (5) - 4,035

 

Accommodation Fees: Torquay

 

Name of accommodation Week
Twin
Single 
Homestay (16 meals / week), Min. age 16 Per Week
130
145
Academic Year - 4,575
Academic Semester (6) - 3,290
  - 2,825
Homestay with private bathroom (16 meals / week), Min. age 16 Per Week
-
190
Residence St. Michael's, (No meals), Min. age 18 Per Week - 170
 
Academic Year - 5,550
Academic Semester (6) - 4,080
Academic Semester (5) - 3,430

 

Dublin

 

Course
2-4 weeks
5-10 weeks
11-16 weeks
17+ weeks
Vacation English
£280
£270
£255
£250
General English
£320
£310
£300
£290
Intensive English, English for Business
£350
£340
£330
£320
IELTS Preparation
£350
£340
-
-
Course
Price
Start dates
Key (kaplan English Year) £10,075 / 30 weeks Oct 16
Cambridge CELTA £1,750 / 4 weeks Feb 6 ; Mar 20 ; May 2 ; Jun 13 ; Aug 7 ; Oct 2 ; Nov 4
General Academic Year
£7,090/ 32 weeks
Jan 3, Feb 13, Apr 3, Jun 12, Jul 24, Aus 29,Sep 18,25
Intensive Academic Year
£7,815/ 32 weeks
General Academic Semester (6 months)
£5,780 / 24 weeks
Jan 3, Feb 13, Mar 13, Apr 3, May 15, Jun 12, Jul 24, Au 29 , Sep , 18, 25, Oct 9
Intensive Academic Semester (6 months)
£6,515 / 24 weeks
General Academic Semester (5 months)
£4,810/ 20 weeks
Intensive Academic Semester (5 months)
£5,430 / 20 weeks

 

Accommodation Fees: Dublin

 

Name of accommodation Week
Twin 
Single 
Homestay Zone 2 (14 meals / week), Min. age 16 Per Week 170 195
Academic Year 5,430 6,120
Academic Semester(6) 4,000 4,510
Academic Semester(5) 3,780 3,355
Homestay Zone 2 with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Per Week
-
240
Homestay Zone 1 (14 meals / week), Min. age 16 Per Week
-
225
Homestay Zone 1 with private bathroom (14 meals / week), Min. age 16 Per Week
-
255
Residence Binary Hub (No meals)Min.age18 Per Week -
295
Academic Year - 9,630
Academic Semester(6) - 7,080
Academic Semester(5) - 5,950

 

*Only Available to students who book and travel together