เรียนต่อออสเตรเลีย

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

 

University of Technology Sydney (UTS): เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมือง Sydney

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Business, Enginerring, Health, IT, Design, Architecture & Building, Education, Law, Communication, Science, Transdisciplinary Innovation

Tuition Fee

 ป.ตรี A$16,300 / session - A$22,235 / session

 ป.โท A$13,560 / session - A$26,560 / session

Start date

February / March, July

Requirement/Tuition

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 (ป.ตรี), IELTS 6.5 (ป.โท) (ถ้าผล IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเรียนคอร์วภาษา EAP ได้ที่ UTS Insearch ค่ะ)

Bursaries and Scholarships

 Waive Application Fee A$100

 จบ Inter. Program ไม่ต้องใช้ผล IELTS
 ป.ตรี: มีทุน A$5,000 - A$10,000 และ ทุนลด 25% or 50%
 ป.โท: มีทุน A$3,000 - A$5,000 และ ทุนลด 25%

 

University of Technology Sydney (UTS): มหาวทิยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney เปิดสอนหลักสูตร Bachelor Degree, Graduate Certificate, Graduated Diploma, Master Degree, Research / Ph.D Program นอกจากนั้นยังมีศูนย์สอนภาษาเป็นของตัวเองชื่อ UTS Insearch เพื่อ support นักศึกษาที่คะแนนผล IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ค่ะ มหาวิทยาลัยมีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ดังนี้

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี): สามารถ download รายละเอียดวิชาและราคาค่าเรียนได้เลยนะค่ะ
more details

BUSINESS COMMUNICATION DESIGN, ARCHITECTURE AND BUILDING
- Accounting
- Economics
- Finance
- Financial Services
- Human Resource Management
- International Business
- Management
- Marketing
- Marketing Communication
- Jounalism
- Media Arts and Production
- Public Communication
- Social Inquiry
- Creative Writing
- Digital and Social Media
- Sound and Music Design
- Bachelor of Arts (Honours) in Communication
- Construction Project Management
- Animation
- Architecture
- Fashion and Texeiles
- Integrated Product Design
- Interior and Spatial Design
- Photography and Situated Media
- Visual Communication
- Landscape
EDUCATION HEALTH LAW
- Primary Education
- Bachelor of Education, Bachelor of Arts in International Studies
- Sport and Exercise Science
- Sport and Exercise Management
- Nursing
- Law
- Combuned Degree
ENGINEERING SCIENCE
- Biomedical
- Civil
- Civil (with Construction specialisation)
- Civil (with Structures specialisation)
- Civil and Environmental
- Electrical
- Environmental
- Information and Communication Technologies Engineering (with sub-major in Computer Systems, Software, Telecomunications, Network Security)
- Innovation
- Mechanical
- Mechanical and Mechatronic
- Mechatronic
- Biomedical Science
- Biotechnology
- Forensic Biology in Biomedical Science
- Forensic Science in Applied Chemistry
- Mathematics and Computing
- Mathematics and Finance
- Medical Science
- Marine Biology
- Environmental Biology
- Medicinal Chemistry
- Biomedical Physics
- Advanced Materials
- Environmental Biotechnology
- Intertion and Immunity
- Pre-Medical
- Applied Chenmistry
- Applied Physics
- Biomedical Science
- Biotechnology
- Chemical Science
- Environemntal Science
- Mathematics
- Medical and Molecular Biosciences
- Medical Science
- Nanotechnology
- Physucs and Advanced Materials
- Statistics
- No specified major
INFORMATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL STUDIES
- Information Technology - Bachelor of Global Studies

 

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท): สามารถ download รายละเอียดวิชาและราคาค่าเรียนได้เลยนะค่ะ
more details

UTS Business School
 Master of Professional Accounting (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Professional Accounting: 1.5 year (March, July)
 Master of Business Administration: 2 years (March, July)
 Master of Business Administration in Entrepreneurship: 1 year (March)
 Master of Marketing (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Marketing: 1.5 years (March, July)
 Master of Finance (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Finance: 1.5 years (March, July)
 Master of Financial Analysis: 1.5 years (March, July)
 Master of Human Resource Management (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Human Resource Management: 1.5 years (March, July)
 Master of Management (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Management: 1.5 years (March, July)
 Master of Sport Management (Extension): 2 years (July)
 Master of Sport Management: 1.5 years (March, July)
 Master of Event Management (Extension): 2 years (July)
 Master of Event Management: 1.5 years (March, July)
 Master of Not-fot-Profit and Social Enterprise Management (Extension): 2 years (July)
 Master of Not-for-Profit and Social Enterprise Management: 1.5 years (March, July)
 Master of Strategic Supply Chain Management (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Strategic Supply Chain Management: 1.5 years (March, July)
Communication Information Technology
 Master of Arts in Communication Management: 1.5 years (March, July)
 Master of Arts in Creative Writing: 1.5 years (March, July)
 Master of Media Arts and Production: 1.5 years (March, July)
 Master of Digital Information Management: 1.5 years (March, July)
 Master of Advanced Journalism: 1.5 years (March, July)
 Master of Information Technology (Extension): 2 years (Mar, Jul)
 Master of IT (Advanced): 2 years (Mar, Jul)
 Master of Information Technology: 2 years (Mar, Jul)
 Master of Science in Internetworking (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Science in Internetworking: 1.5 years (Mar, Jul)
 Master of Interaction Design (Extension): 2 yrs (Mar, Jul)
 Master of Interaction Design: 1.5 years (March, July)
Design, Architecture and Building Engineering
 Master of Design: 1.5 years (March, July)
 Master of Architecture: 2 years (March, July)
 Master of Landscape Architecture: 2 years (March)
 Master of Planning: 1.5 years (March, July)
 Master of Project Management: 1.5 years (Mar, Jul)
 Master of Property Development: 1.5 years (Mar, Jul)
 Master of Property Development and Planning: 2 years (Mar, Jul)
 Master of Property Development and Investment: 2 years (March, July)
 Master of Real Estate Investment: 1.5 years (Mar, Jul)
 Master of Applied Policy: 1.5 years (March, July)
 Master of Engineering: 1.5 years (March, July)
 Master of Engineering (Extension): 2 yrs (Mar, Jul)
 Master of Engineering (Advanced): 2 yrs (Mar, Jul)
 Master of Professional Engineering: 2 yrs (Mar, Jul)
 Master of Engineering Management: 1.5 yrs (Mar, Jul)
 Master of Engineering Master of Engineering Management: 2 years (March, July)
 Master of Engineering Management Master of Business Administration: 2 years (March, July)
 Master of Environmental Engineering Management: 1.5 years (March, July)
Education Science
 Master of Teching in Secondary Education: 2 yrs (Feb.)
 Master of Applied Linguistics & TESOL: 1.5 yrs (Mar, Jul)
 Master of Education (Learning & Leadership): 1.5 years (March, July)
 Master of Science (Extension): 2 years (March, July)
 Master of Science: 1.5 years (March, July)
 Master of Quantitative Finance: 1 year (March, July)
Law Transdisciplinary Innovation
 Master of Laws: 1 year (March, July)
 Master of Legal Studies: 2 years (March, July)
 Master of Animation and Visualisation: 1 years (Jan.)
 Master of Data Science and Innovation: 2 - 2.5 years (March, July)
Health
 Master of Advanced Nursing: 1.5 years (March)
 Master of Health Services Management: 1.5 yrs (Mar, Jul)
 Master of Advanced Health Services Management: 2 years (March, July)
 Master of Public Health (Advanced): 2 years (Mar, Jul)
 Master of Public Health: 1.5 years (March, July)
 Master of Phamacy: 2 years (March)
 Master of Pharmacy (International): 3 year (March)
 Master of Orthoptics: 2 years (March)
 Master of Clinical Psychology: 2 years (March)
 Master of Physiotherapy: 2 years (March)
 Master of Good Manufacturing Practice: 2 years (Mar, Jul)
   

 

 

ADDITIONAL FEES AND CHARGES  
Application fee (new & returners) A$40
Late reapplication fee A$50
Late check out fee A$50
UTS Housing Deposit (refundable) 4 weeks licence fee
Change of room A$150
Acceptance fee A$120
Lock out fee A$5
Lost Key A$10
Cancellation fee before that start of agreement A$250
Car Park A$60 per week
Furniture removal A$100
Negligence / deliberate setting off the fire alarm A$350
Cleaning of bedroom / apartment / common areas A$80 * 1 hr min and thereafter A$35
Storage fee incl leaving items in apartment after moving out up to A$30 / day
Unauthorised overnight guest/s upti A$100 / day
Incidents where fines maybe issued - Per UTS Student Residences: Handbook and House rules up to A$350
www.housing.uts.edu.au