เรียนต่ออเมริกา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

American Honors: ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของ USA หลักสูตรจบชั้นมัธยมปลาย ควบอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชน 2 ปี

Highlight

ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย + อนุปริญญา -> โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยในอเมริกา

Tuition Fee

 American Honors $12,916 / เทอม

 American Success $12,251 / เทอม

Start date

Community Colleges of Spokane: Fall, Winter, Spring, Summer
Pierce College: Fall, WInter

Requirement

 American Honors GPA 3.25+ TOELF 71+ (IBT) IELTS 6.0+

 American Success GPA 2.00+ TOEFL 32+ (IBT) IELTS 4.0+

Scholarship

 

 

เกี่ยวกับ American Honors

ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของ USA: เรียนที่วิทยาลัยชุมชน 2 ปี

American Honors เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีคะแนนภาษาอังกฤษดี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม American Honor เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยชุมชน ซึ่งภายใน 2 ปี นักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาและได้เตรียมตัวเพื่อโอนย้ายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีในคณะวิชาตามเป้าหมายของนักศึกษาแต่ละคน ในปีที่ 3 และ 4 เพื่อสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาอายุ 16 และ 17 ปี สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรจบมัธยมปลาย American Honors ควบกับหลักสูตรอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชน Spokane หรือ Pierce เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียน

 

American Honors: ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

 

เริ่มต้นสองปีที่วิทยาลัยชุมชนแล้วอนย้ายไปยังมหาวทิยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

 

จุดเด่นของ American Honors

หลักสูตรเรียนแบบเข้มข้นในโปรแกรม Honors

 หลักสูตรเข้มข้นแบบ Honors

 ห้องเรียนเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม มีนักศึกษาไม่เกิน 25 คน

 เรียนร่วมกับนักศึกษาชาว USA

สนับสุนการโอนย้ายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

 เครือข่ายส่งเข้าเรียนต่อมากกว่า 80 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

 ให้คำปรึกษาการโอนย้ายเข้าเรียนต่อ ได้พบกับเจ้าหน้าที่รับสมัครจากมหาวิทยาลัยโดยตรง พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

 จัดสัมมนาแนะนำมุ่งเน้นการโอนย้ายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

 ฟรีค่าสมัครเรียน และนักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโปรแกรม Honors

 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน USA

 ให้คำปรึกษา 1:1 กับนักศึกษาแต่ละคน

 ช่วยนักศึกษาในรายละเอียดการโอนย้ายเข้าเรียนต่อ

 จัดสัมมนา ทักษะการเป็นผู้นำและการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

 ช่วยให้นักศึกษา บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา ตามที่ตั้งเป้าไว้

ทักษะเป็นผู้นำ และพัฒนาอาชีพ

 มีกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษา Honors ที่จัดสัมมนา และให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ

 โตรงการอาสาสมัครในชุมชน

 ฝึกฝนทักษะในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อ และการเขียน CV

กลุ่มโปรแกรม Honors

 อาจารย์ผู้สอนในโปรแกรม Honors จบการศึกษาด้วยคะแนนสูง

 การเรียนจะรวมกับเพื่อนชาว USA

 มีห้องนั่งเล่นไว้สำหรับนักศึกษา Honors จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าร่วม

 

ความสำเร็จของนักศึกษานานาชาติ
นักศึกษานานาชาติที่เข้าเรียนหลักสูตร American Honors Spring 2016 และได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

Top 200 มหาวิทยาลัยใน USA
Top 100 มหาวิทยาลัยใน USA
Top 50 มหาวิทยาลัยใน USA
95%
86%
71%

 

ตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยที่โอนย้ายเข้าเรียนต่อ

ชื่อมหาวิทยาลัย
เมือง
รัฐ
US Ranking
Amherst College*
Amherst
MA
2
Wellesley College*
Wellesley
MA
3
Swarthmore College*
Swarthmore
PA
4
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge
MA
7
Duke University
Durham
NC
8
Cornell University (ILR, CALS, CHE)**
Ithaca
NY
15
Georgetown University School of Continuing Studies
Washington
DC
20
UCLA
Los Angeles
CA
24
George Washington University
Washington
DC
56
American University
Washington
DC
74
Michigan State University
East Lansing
MI
82
* การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย Liberal Arts
** การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แหล่ง: US News & World Report Best Colleges Rankings 2017

 

เกี่ยวกับ American Success

หลักสูตรมหาลัยชุมชน 2 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติคนที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ก่อนจะโอนย้ายเข้าไปเรียนหลักสูตรปกติ นักศึกษาจะได้ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยและเตรียมตัวส่งต่อเข้ามหาวิทยาลัย USA เพื่อรับปริญญาบัตรปริญญาตรี

 

จุดเด่นของ American Success

หลักสูตรพื้นฐาน
 
คอร์ส ESL ดูจากทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษk
 คอร์สพื้นฐานเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็น

 

เพื่อการโอนย้าย
 สัมมนาการโอนย้ายเช่น ตั้งเป้าหมายการเรียนต่อ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 สามารถส่งใบสมัครไปยังทุกมหาวิทยาลัย
 ได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครเข้าเรียนต่อ ไปมหาลัยในเครือ
 ที่ปรึกษาดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

ที่ปรึกษาเฉพาะ
 ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้
 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมห้องเรียนใหม่ๆ และวัฒนธรรมใหม่ ๆ
 สนับสนุนการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

 

พัฒนาทักษะเป็นผู้นำ
 สมาคมนักศึกษา งานสัมมนาผู้บริหาร ให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ

 

ชุมชน
 งานสังคมคัดเลือกและกิจกรรมนักศึกษา
 งานร่วมกับ Honors และนักศึกษาอเมริกา

 

วิทยาลัยขุมขนที่เปิดสอนหลักสูตร American Success
 Spokane
 Kilgore College
 Jackson College
 Philadelphia

 

เงื่อนไขการรับสมัครเรียน

 
American Honors
American Success
GPA GPA 3.25+ GPA 2.0+
English requirement TOEFL iBT: 71+
IELTS: 6.0+
ITEP: 4.5+
PTE: 54+
Duolingo: 39%
TOEFL iBT: 32+
IELTS: 4.0+
ITEP: 2.5+
PTE: 30+
Duolingo: 13%

 

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 
American Honors
American Success
ค่าเทอม
U12,916
U$12,251
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(อาหาร หนังสือเรียน)
U$10,706
U$10,706
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
U$23,622
U$22,957


 

American Honors: หลักสูตรจบชั้นมัธยมปลาย

ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา: เรียนที่วิทยาลัยชุมชน 2 ปี
สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการ และภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม หลักสูตรจบชั้นมัธยมปลายของ American Honors เป็นหลักสูตรเข้มข้น ส่งเสริมการเรียนที่ท้าทาย American Honors เป็นหลักสูตรศึกษา 2 ปีแบบ honors ในวิทยาลัยชุมชนที่นักศึกษาจะเรียนจบด้วยวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ควบอนุปริญญา

 

 

ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาแต่ละคนแบบ 360 องศา
คุณจะมีเป้าหมายชัดเจนไม่เสียเวลาไปทางอื่น American Honors จะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนเข้าเรียน จนถึงช่วงการโอนย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย คุณจะได้รับคำแนะนำแบบรายบุคคลเกี่ยวกับแผนการเรียน และการเลือกวิชาเรียน การขอุนการศึกษา และขั้นตอนการโอนย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

 

สัมผัสประสบการณ์การเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก นักศึกษาและอาจารย์สามารถสื่อสารกันได้
ได้เข้าร่วมหลักสูตร Honors ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน ที่คุณสามารถสื่อสารได้อย่างง่ายดายกับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนของ American Honors มีนักศึกษาไม่เกิน 25 คน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รู้จักกับเพื่อนใหม่

 

เครือข่ายการการโอนย้ายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมีให้เลือกมากมาย และการโอนย้ายนักศกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษา American Honors ให้ระบบเครือข่าย National Transfer Network เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศกายังได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำกัดในการโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ฟรีค่าสมัครเรียน การตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และการตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข

 

นักศึกษาจะต้องอายุครบ 16 ปี ในวันที่เข้าเรียน
นักศึกษาต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เครดิตที่ลงเรียนจะรวบรวมเพื่อได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญาควบคู่กัน เมื่อไปถึงวิทยาลัยวันแรก จะมีการประเมิณความรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วทางอาจารย์จะช่วยนักศึกษาในการวางแผนการเรียน และเลือกวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปกติ สามารถลงทะเบียนหลักสูตร American Success ก่อน และเมื่อภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ก็สามารถโอนเข้าไปเรียนหลักสูตรปกติได้

 

ประเภทของที่พัก
นักศึกษาจะได้พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน มีห้องพักส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมกับอาหาร 3 มื้อต่อวัน ตามปกติการเดินทางจากที่พักไปเรียนจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ด้วยรถขนส่งสาธารณะ ทางวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดหาครอบครัวที่พักให้หลังจากที่นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว

 

 

Community Colleges of Spokane

การเรียนหลักสูตรจบมัธยมปลายของ American Honors นักศึกษาจะเรียนที่วิทยาลัยชุมชน Spokane อาจารย์จะประเมินความรู้ของนักศึกษาก่อน และช่วยเลือกวิชาเรียนเพื่อให้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา หลังจากจบการศึกษาหลักสูตรมัธยมปลายจากวิทยาลัยชุมชน Spokane นักศึกษาจะได้วุฒิ Washington State High School Diploma ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรัฐ Washinton หลักสูตรนี้รับนักศึกษาอายุ 16 ปีเต็ม

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

หลักสูตร
เงื่อนไขการรับสมัคร
ขั้นตอนการศึกษา
หลังจากสำเร็จ
คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรจบมัธยมปลาย
American Honors
GPA 3.25+
เทียบเท่า
TOEFL iBT: 71+
IELTS: 6.0+
ITEP: 4.5+
PTE: 54+
Duolingo: 39%
American Honors
(2.5 ปี)
โอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา
( 2 ปี)

นักศึกษาผู้สมัครเข้าเรียน American Honors จำเป็นต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าเรียน U$13,469
ค่าประกันสุขภาพ U$777
ค่าหนังสือเรียน U$465
ค่าที่พัก และอาหาร U$6,000 - U$7,650
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ U$921
รวมทั้งหมด U$21,632 - U$23,282

** ราคาและค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครจะแจ้งให้ทราบ นักศึกษาอายุต่ำกว่า 18 ปี ค่าที่พักจะแพงกว่า

 

ภาคเรียนและวันเปิดรับสมัคร

ภาคเรียน
ปิดรับสมัคร
ปฐทนิเทศ
เปิดเรียน
ฤดูใบไม้ร่วง (Fall)
(กันยายน)
ต้นเดือนสิงหาคม
ต้นเดือนกันยายน
กลางเดือนกันยายน
ฤดูหนาว (Winter)
(มกราคม)
กลางเดือนพฤศจิกายน
ต้นเดือนมกราคม
ต้นเดือนมกราคม
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)
(เมษายน)
กลางเดือนกุมภาพันธ์
ปลายเดือนมีนาคม
ปลายเดือนมีนาคม
ฤดูร้อน (Summer)
(กรกฎาคม)
กลางเดือนพฤษภาคม
ปลายเดือนมิถุนายน
ปลายเดือนมิถุนายน

** นักศึกษาลงทะเบียน 12 - 15 เครดิต ในแต่ละภาคเรียน ขึ้นอยู่กับวิชาที่เปิดสอน

 

Pierce College

การเรียนหลักสูตรจบมัธยมศึกษาตอนปลายของ American Honors นักศึกษาจะเรียนที่ วิทยาลัยชุมชน Pierce ก่อนที่จะเข้าเรียน นักศึกษาจะได้ผ่านกระบวนการประเมินระดับการศึกษาอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะลงทะเบียนเรียนในวิชาที่จำเป็น เพื่อจะจบการศึกษาจากวิทยาลัย Pierce หลักสูตรสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา