เรียนต่อประเทศอื่นๆ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

Yunnan University

 มีทุนสูงสุด 100%
 เปิดรับ ป.ตรี, ป.โท และ ป.เอก
 มีทั้งสอนเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 

มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองหลวงของจังหวัดคุนหมิง ได้รับการพัฒนาให้เป็น "National Key University" แห่งเดียวในมณฑลยูนนานซึ่งได้รับการฝึกฝนมากกว่า 17,000 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ

 

Yunnan University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และในปี ค.ศ. 1934 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำจังหวัด และในปี ค.ศ. 1938 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติยูนนาน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครบวงจรที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในปี ค.ศ. 1946 มหาวิทยาลัยยูนนานได้รับการขึ้นชื่อโดย Concise Encyclopedia Britannica ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก 15 แห่งในประเทศจีน

 

มหาวิทยาลัยยูนนานได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนในโครงการระดับชาติ "211 โครงการ" และโครงการ "Double First-class" ซึ่งรัฐบาลจีนเปิดตัวเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกในระดับโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยูนนานมีโรงเรียน 26 แห่ง สถาบันวิจัย 9 แห่ง แผนกการสอนหลักสูตรทั่วไป โรงพยาบาลในเครือและบัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา 16,682 คน และนักศึกษาบัณฑิตเต็มเวลา 13,537 คน หลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัยยูนนาน คือ

 มี 92 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี
 มี 12 สาขาวิชาเอกที่โดดเด่นระดับรัฐ
 มี 2 โปรแกรมการปฏิรูปนำร่องที่ครอบคลุมในระดับมืออาชีพระดับรัฐ
 หลักสูตรคุณภาพระดับรัฐ 10 หลักสูตร
 หลักสูตรคุณภาพระดับรัฐ 3 หลักสูตร
 หลักสูตรเปิดวิดีโอคุณภาพระดับรัฐ 6 หลักสูตร
 หลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษาระดับชาติ 4 หลักสูตร
 หลักสูตรคุณภาพ MOE-IBM
 หลักสูตรคุณภาพ MOE-INTEL
 2 โปรแกรมการปฏิรูปที่ครอบคลุมพิเศษของ MOE-IBM


มีฐานแห่งชาติ 4 แห่งสำหรับการอบรมผู้มีความสามารถ ศูนย์ฝึกจำลองการสอนระดับชาติ 3 แห่ง โปรแกรมการฝึกอบรมระดับชาติ 3 ครั้งสำหรับวิศวกรที่ยอดเยี่ยม ศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาแห่งชาติ 1 แห่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสหวิทยาการ เป็น 1 โรงเรียนนักบินซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 

 

Yunnan University มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ แบ่งออกเป็น 4 ทุน ดังนี้
 

1. CHINESS GOVERNMENT SCHOOL (ได้ทุน 100%) - เรียนเป็นภาษาจีน

Course: สำหรับเรียนหลักสูตร
 ป.โท (Master Degree)
 ป.เอก (Ph.D Program)
Start date: September 2020
Scholarship:

Full Scholarship:
ทางรัฐบาลจีนจะจ่ายให้ 65,000 หยวน - 70,000 หยวน ต่อปี (ประมาณ 3.2 แสนบาท - 3.5 แสนบาท) (มีทุนให้ตลอดจนจบหลักสูตร) ราคาดังกล่าวรวม
 ค่าเรียน (Tuition Fees)
 ค่าหอพัก (แบบห้องแชร์) และค่าอาหาร (Accommodation and Food)
 ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)

การเรียนการสอน สอนเป็นภาษาจีน (ดังนั้นก่อนจบคอร์ส ป.ตรี ต้องยื่นผล HSK 5)
HSK requirement: ในการยื่นผล HSK นั้น มีให้เลือก 2 แบบ คือ
 Option 1: ยื่นผล HSK 4
 Option 2: ถ้าไม่มีผลสอบ HSK 4 นักเรียนสามารถที่จะไปเรียนคอร์สภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย Yunnan University ก่อนเข้าเรียน ป.โท / ป.เอก ได้ก่อน 1 ปี (Free: ทั้งค่าเรียน + ค่าหอพัก)
Deadline apply: ต้องสมัครเรียนก่อน 20 April 2020

 

2. ROAD OF SILK CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP (ได้ทุน 100%) - เรียนเป็นภาษาจีน

Course: สำหรับเรียนหลักสูตร
 ป.ตรี ทางด้าน Finance (Bachelor in Finance)
Start date: September 2020
Scholarship:

Full Scholarship:
ทางรัฐบาลจีนจะจ่ายให้ 65,000 หยวน - 70,000 หยวน ต่อปี (ประมาณ 3.2 แสนบาท - 3.5 แสนบาท) (มีทุนให้ตลอดจนจบหลักสูตร) ราคาดังกล่าวรวม
 ค่าเรียน (Tuition Fees)
 ค่าหอพัก (แบบห้องแชร์) และค่าอาหาร (Accommodation and Food)
 ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)

การเรียนการสอน สอนเป็นภาษาจีน (ดังนั้นก่อนจบคอร์ส ป.ตรี ต้องยื่นผล HSK 5)
HSK requirement: ในการยื่นผล HSK นั้น มีให้เลือก 2 แบบ คือ
 Option 1: ยื่นผล HSK 4
 Option 2: ถ้าไม่มีผลสอบ HSK 4 นักเรียนสามารถที่จะไปเรียนคอร์สภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย Yunnan University ก่อนเข้าเรียน ป.โท / ป.เอก ได้ก่อน 1 ปี (Free: ทั้งค่าเรียน + ค่าหอพัก)
Deadline apply: ต้องสมัครเรียนก่อน 20 April 2020

 

เงื่อนไขในการดำเนินเรื่องขอทุนของ 1 & 2 คือ

 กรอกเอกสารการสมัครเรียน พร้อมกับเอกสารในการสมัครเรียน
 จ่ายค่าดำเนินเรื่อง 110,000 บาท ให้กับทางบริษัท Study Overseas Centre Co.,Ltd

ค่าดำเนินเรื่อง 110,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
 ค่าสมัครเรียน

 ค่าติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย และดำเนินการเรื่องเอกสารการสมัครเรียน
 ค่าดำเนินการเรื่องยื่นวีซ่าจีน กรอกฟอร์มวีซ่า ตรวจเช็คเอกสารวีซ่า และดำเนินการยื่นวีซ่า
 ค่าจัดส่งเอกสารไปที่มหาวิทยาลัย
ราคาดังกล่าวไม่รวม
 ค่าวีซ่านักเรียน

 ค่ารถมารับที่สนามบิน
 ค่าตั๋วเครื่องบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ


3. YUNNAN UNIVERSITY SCHOLARSHIP (ได้ทุน 100%) - เรียนเป็นภาษาจีน

Course: สำหรับเรียนหลักสูตร
 ป.ตรี (ทุกสาขาวิชา) (Bachelor Degree)
Start date: September 2020
Scholarship:

Full Scholarship:
ทางมหาวิทยาลัยจ่ายค่าเรียนและค่าหอพักให้ดังนี้
 ค่าเรียน 15,000 หยวน / ปี (ประมาณ 75,000 บาท / ปี)
 ค่าหอพัก (แบบห้องแชร์) 17,000 หยวน (ประมาณ 85,000 บาท / ปี)

การเรียนการสอน สอนเป็นภาษาจีน (ดังนั้นก่อนจบคอร์ส ป.ตรี ต้องยื่นผล HSK 5)
HSK requirement:

ในการยื่นผล HSK นั้น มีให้เลือก 2 แบบ คือ
 Option 1: ยื่นผล HSK 4
 Option 2: ถ้าไม่มีผลสอบ HSK 4 นักเรียนสามารถที่จะไปเรียนคอร์สภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย Yunnan University ก่อนเข้าเรียน ป.ตรี ได้ก่อน 1 เทอม, 2 เทอม หรือ 1 ปี (แต่นักเรียนต้องจ่ายค่าเรียนภาษาจีน + ค่าที่พัก + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่ม)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องจ่ายเพิ่ม คือ

ค่าเรียนภาษาจีน ค่าหอพัก ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)
- ค่าสมัครเรียน 600 หยวน
- ค่าเรียน 5,800 หยวน / เทอม
- ค่าเรียน 11,600 หยวน / ปี
- Room for two: 2,700 หยวน / เทอม
- Room for four: 1,350 หยวน / เทอม
- 400 หยวน / ครึ่งปี
- 800 หยวน / ปี
Deadline apply: ต้องสมัครเรียนก่อน 20 April 2020

 

4. YUNNAN UNIVERSITY PARTIAL SCHOLARSHIP (ได้ทุนแค่บางส่วน) - เรียนเป็นภาษาอังกฤษ

Course: สำหรับเรียนหลักสูตร ป.ตรี (มี 6 สาขา) ให้เรียนดังนี้
 International Economics and Trading
 Bsuiness Administration
 Software Engineering
 Civil Engineering
 Computer and Technology
 Architecture
Start date: September 2020
Scholarship:

Partial Scholarship (ทุนบางส่วน):
ทางมหาวิทยาลัยจ่ายค่าเรียนและค่าหอพักให้ดังนี้
 ค่าเรียน 10,000 หยวน / ปี (ประมาณ 50,000 บาท / ปี)
 ค่าหอพัก (แบบห้องแชร์) 13,000 หยวน / ปี (ประมาณ 65,000 บาท / ปี)

ดังนั้นนักเรียนจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
 ค่าเรียน 5,000 หยวน / ปี (ประมาณ 25,000 บาท / ปี)
 ค่าหอพัก (แบบห้องแชร์) 1,500 หยวน / ปี (ประมาณ 7,500 บาท / ปี)
 ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน / ปี (ประมาณ 4,000 บาท / ปี)

การเรียนการสอน: สอนเป็นภาษาอังกฤษ
English requirement:

มหาวิทยาลัยจะพิจารณา 2 แบบ คือ
 กรณีที่มีผล IELTS 6.0 or TOEFL iBT 80
 กรณีที่ไม่มีผล IELTS / TOEFL มหาวิทยาลัยจะดูจากผลนการเรียนใน Transcript และอาจจะมีการสัมภาษณ์

Deadline apply: ต้องสมัครเรียนก่อน 20 April 2020

 

เงื่อนไขในการดำเนินเรื่องขอทุนของ 3 & 4 คือ

 กรอกเอกสารการสมัครเรียน พร้อมกับเอกสารในการสมัครเรียน
 จ่ายค่าดำเนินเรื่อง 110,000 บาท ให้กับทางบริษัท Study Overseas Centre Co.,Ltd

ค่าดำเนินเรื่อง 90,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
 ค่าสมัครเรียน

 ค่าติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย และดำเนินการเรื่องเอกสารการสมัครเรียน
 ค่าดำเนินการเรื่องยื่นวีซ่าจีน กรอกฟอร์มวีซ่า ตรวจเช็คเอกสารวีซ่า และดำเนินการยื่นวีซ่า
 ค่าจัดส่งเอกสารไปที่มหาวิทยาลัย
ราคาดังกล่าวไม่รวม
 ค่าวีซ่านักเรียน

 ค่ารถมารับที่สนามบิน
 ค่าตั๋วเครื่องบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ

 


เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน คือ
กรอกใบสมัครเรียน
 Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 หนังสือรบรองจบ หรือ ใบปริญญาบัตร (ภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทย ให้เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษจากร้านแปลที่มีตราประทับ)
 หนังสือ Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน (สำหรับสมัครเรียน ป.โท)
 ผลสอบ HSK (ถ้าเรียนเป็นภาษาจีน) (ถ้าไม่มีผล HSK สามารถไปเรียนคอร์สภาษาจีก่อนได้)
 ผล IELTS / TOEFL (ถ้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษ)
 Copy passport
 รูปถ่ายสี 3 ใบ (ขนาดอย่างน้อย 33 x 48 มม.) พื้นหลังขาว ถ่ายหน้าตรง เปิดหู เห็นคิ้ว ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่นกรอบหนา ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมเสื้อสีขาว ไม่รับรูปชุดครุยและชุดข้าราชการ


การชำระเงินค่าดำเนินการ

 ถ้านักเรียนสนใจเรียน และต้องการทุน ดังต่อไปนี้  

 ทุน Chinese Government Scholarship แบบ Full Scholarship (แบบเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร)

 ทุน Road of Silk Chinese Government Scholarship แบบ Full Scholarship (แบบเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร)

 

ทางบริษัท Study Overseas Centre Co.,Ltd
ขอเก็บค่าดำเนินเรื่องเป็นเงิน 
110,000 บาท

 ถ้านักเรียนสนใจเรียน และต้องการทุน ดังต่อไปนี้  

 ทุน Yunnan University Scholarship แบบ Full Scholarship (แบบเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร)

 ทุน Yunnan University Partial Scholarship แบบ นักเรียนจ่ายเพิ่มบางส่วน


ทางบริษัท Study Overseas Centre Co.,Ltd
ขอเก็บค่าดำเนินเรื่องเป็นเงิน 
90,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
 ค่าสมัครเรียน
 ค่าติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย และดำเนินการเรื่องเอกสารการสมัครเรียน
 ค่าดำเนินการเรื่องยื่นวีซ่าจีน กรอกฟอร์มวีซ่า ตรวจเช็คเอกสารวีซ่า และดำเนินการยื่นวีซ่า
 ค่าจัดส่งเอกสารไปที่มหาวิทยาลัย

 

ราคาดังกล่าวไม่รวม
 ค่าวีซ่านักเรียน
 ค่ารถมารับที่สนามบิน
 ค่าตั๋วเครื่องบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่าเรียน + ค่าที่พัก (เพราะบางทุนไม่ได้สนับสนุนทุน 100%)


 ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย (สาขาราชดำริ)
เลขที่บัญชี: 042-2-08551-5
ชื่อบัญชี: บุญศิริ ตระกูลแสงรัศมี
บัญชีออมทรัพย์

 

*** เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วส่งใบเสร็จโอนเงิน
พร้อมแจ้งชื่อของนักเรียนเข้ามาที่อีเมลล์
leenar@studyoverseas.co.th , info@studyoverseas.co.th