เรียนต่อประเทศอื่นๆ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

Hankuk University of Foreign Studies: เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้

 

Highlight

 เปิดสอนคอรืศภาษาเกาหลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 เปิดคอร์หลักสูตร ป.ตรี, ป.โท และ ป.เอก

Tuition Fee

 

Start date

September

Requirement/Tuition

 GPA 2.5+

 ต้องมีผลภาษาเกาหลี (ถ้ายังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี ต้องไปเรียนก่อนอย่างน้อย 1 ปีที่มหาวิทยาลัย)

 

 

Hankuk University of Foreign Studies

มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ (Hankuk University of Foreign Studies) ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลี ประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล เมืองยงอิน และเขตซงโด (อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติอินชอน) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวม 17,074 คน และระดับบัณฑิตวิทยาลัยรวม 4,166 คนในทั้งสองวิทยาเขต ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1954 และได้ผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทมากมาย อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจการส่งออกของเกาหลีให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำให้ทางมหาวิทยาลัยกลายเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในช่วงเวลาอันสั้น ทางมหาวิทยาลัยของเรายังได้ผลิตบัณทิตมากมายที่สามารถก้าวเข้าสู่เวลทีระดับนานาชาติ โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายมากมายในทุกมุมโลก

 

มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก (HUFS) มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศเกาหลีภายหลังสงครามคาบสมุทรเกาหลี โดยการสร้าประธานบริหาร (COE) และบัณฑิตที่มีความสามารถโดดเด่นเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ปัจจบันภายใต้การนำของอธิการบดีคิม อินซอล มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 45 ภาษา และยืนหยัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ด้านความเป็นสากล นอกจากการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแล้ว นักศึกษาของเรายังจะได้เรียนเกี่นวกับมนุษยศาสตร์ กฎหมาย สังคมศาสตร์ ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย ดังนั้นนักศึกษาจึงเติบโตไปสู่การเป็นผู้นำระดับสากลที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความรู้เฉพาะทางและทักษะภาษาต่างประเทศโดยอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของนักศึกษารุ่นใหม่ ด้วยหลักสูตรศึกษาต่าง ประเทศแบบ 7+1 มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคเรียน ในทั้งหมด 8 ภาคเรียน มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ยังมีโครงการ “เกินกว่าภาษา” สำหรับนักศึกษาด้วย เช่น โครงการฝึกงานในต่าง ประเทศที่ KOTRA(Korea Trade-Investment Promotion Agency : องค์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลี) และสถานทูต เกาหลีทั่วโลก มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กฯ ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดทำหลักสูตรปริญญาโทคู่ขนานร่วมกับ UPEACE (UN mandated University for Peace : มหาวิทยาลัยสันติภาพแห่งสหประชาชาติ) ด้วย นอกจากนี้ยังเปิดคอร์สสอนภาเกาหลีสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยค่ะ

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีของมหาวิทยาลัยมีผู้วางใจสมัครเข้าเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก อีกทั้งเป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมโบราณของเกาหลีไปสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย มหาวิทยาลัยมีประสบการการสอนภาษาต่างประเทศมากกว่า  50 ปี เป็นพื้นฐาน และได้เริ่มเปิดสอนวัฒนธรรมเกาหลีโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติ และชาวเกาหลีที่ได้เติบโตในต่างประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ทุกชั่วโมงการเรียนของสถาบันจะเน้นทักษะที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เรามีคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพในการสอน และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 


 

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับปริญญาตรี คือ

 

SEOUL CAMPUS

College of English

 Department of English Linguistics

 Department of English Literature and Culture

 Department of English for International Conferences and Communication

 

College of Occidental Language

 Division of French Language

 Department of German

 Department of Russian

 Department of Spanish

 Department of Italian

 Department of Purtugues

 Department of Dutch

 Department of Scandinavian Language

 

College of Oriental Languages

 Department of Malay-Indonesian

 Department of Arabic

 Department of Thai

 Department of Vietnamese

 Department of Hindi

 Department of Turkish-Azerbaijani

 Department of Persian

 Department of Mongolian

 

College of Chinese

 Division of Chinese Language, Literature and Culture

 Division of Chinese Foreign Affairs and Commerce

 

Division of Language & Trade

 Language & Trade

College of Japanese

 Division of Japanese Language, Literature and Culture

 Division of Integrated Japanese Studies

 

College of Social Science

 Department of Political Science and Diplomacy

 Department of Public Administration

 Media Communication Division

 

College of Law

 Department of Law

 

College of Business and Economics

 Department of International Economics and Law

 Economics Division (Economics)

 

College of Business

 Business Administration Division

 

College of Education

 Department of English Education

 Department of French Education

 Department of German Education

 Department of Korean Education

 Department of Chinese Education

 

Division of International Studies

 International Studies

 

Division of Language & Diplomacy

 Language & Diplomacy

#############################################################

 

GLOBAL CAMPU

College of International and Translation

 School of English for International Translation

 Department of German Interpretation and Translation

 Department of Spanish Interpretation and Translation

 Department of Italian Interpretation and Translation

 Department of Chinese Interpretation and Translation

 Department of Japanese Interpretation and Translation

 Department of Thai Interpretation and Translation

 Department of Arabic Interpretation and Translation

 Department of Malay-Indonesian Interpretation and Translation

 

College of Central and East European Studies

 Department of Polish

 Department of Romanian

 Department of Czech & Slovak Studies

 Department of Hungarian

 Department of South Slavic Studies

 Department of Ukrainian Studies

 

College of Natural Science

 Department of Mathematics

 Department of Statistics

 Department of Electronic Physics

 Department of Environmental Science

 Department of Bioscience and Biotechnology

 Department of Chemistry

 

College of International and Area Studies

 Department of French Studies

 Department of Brazilian Studies

 Department of Greek Studies and Bulgarian Studies

 Department of Indian Studies

 Department of Central Asian Studies

 African Studies Division

 Department of Russian Studies

 Division of International Sports and Leisure

 Department of Korean Studies

 

College of Economics and Business

 Division of Global Business & Technology

 Department of International Finance

 

Division of Biomedical Engineering

 Biomedical Engineering

 

College of Engineering

 Division of Computer Science and Electronic Systems Engineering

 Department of Information Communications Engineering

 Department of Electronics Engineering

 Department of Industrial and Management Engineering

 

Colleges of Humanities

 Humanities

 Division of Knowledge Contents

 

#############################################################

 

หลักสูตรปริญญาโท และ ป.เอก ที่เปิดสอน คือ
Graduate School

 Graduate School of International and Translation
 Graduate School of International and Area studies
 Graduate School of Education
 Graduate School of Politics, Government and Communication
 Graduate School of Business
 Graduate School of TESOL
 Law School

 

  

 

Research Institute

Center for Foreign Language and Literature Research

 Institute of Foreign Language Education

 Institute of Foreign Literature

 Language Research Institute

 Interpretation and Translation Institute

 

Center for Specialized Field Studies Research

 Institute of Economics and Business Administration

 Institute of Philosophy and Culture Studies

 Institute of History and Culture

 Institute for Communication and Information

 Institute of Global Business Research

 Institute of Basic Sciences

 Law Research Institute

 Institute of Information and Industrial Engineering

 Institute of Environmental Science

 Institute of Global Politics

 Institute of Government and Governance

Center for International Area Studies Research

 Institute of Japanese Studies

 Institute of Chinese Studies

 Institute of Southeast Asian Studies

 Institute of Middle East Studies

 Institute of British and American Studies

 Institute of Latin American Studies

 Institute of EU Studies

 East European and Balkan Institute

 Institute of Russian Studies

 Institute of African Studies

 Institute of Indian Studies

 Institute of Central Asian Studies

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

 

นักศึกษาใหม่
 ผู้ปกครองทั้งสองจะต้องไม่ใช่ชาวเกาหลี
 สำเร็จการศกษาระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลายแล้ว
 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายภายในเดือนสิงหาคม 2560

 

 

นักศกษาถ่ายโอน: นักศึกษาถ่ายโอนจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับนักศึกษาใหม่
 จบหลักสูตรวิทยาลัย 2 (หรือ 3 ปี) นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จะต้องสำเร็จการศกษาในช่วงชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่ได้สำเร็จ 1/2 ส่วน ของหลักสูตรปริญญาตรี

 

เอกสารประกอบสำหรับการสมัครเรียน
 ใบตรวจสอบเอกสาร (checklist)
 ใบสมัคร
 จดหมายแนะนำตัว และใบวางแผนการศึกษา (study plan)
 ใบรับรองประวัติการศึกษา (Transcript)
 ใบยืนยันสถานภาพทางการเงิน (Bank Statement จากธนาคาร ต้องโชว์เงินมากกว่า U$20,000 ขึ้นไป)
 ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา (หรือกำลังจะจบการศึกษา)
 สำเนาหนังสือเดินทาง (Copy passport)
 เอกสารยืนยันสัญชาติของผู้ปกครอง
 เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ทางครอบครังระหว่างบุตรและผู้ปกครอง (ใบเกิด)
 ใบคะแนผลสอบความสามารถทางด้านภาษาเกาหลีหรืออังกฤษ

 

 

Hankuk University of Foreign Studies