เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

ศึกษาต่อต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนภาษา,ออสเตรเลีย,อังกฤษ,อเมริกา,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ศึกษาต่ออเมริกา,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,ปริญญาโท,เรียนต่อออสเตรเลีย, Australia, USA, วีซ่า,ทุนการศึกษา

 

University of Huddersfield: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมือง Huddersfield อยู่ใกล้เมือง Manchester ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีโดยรถไฟ และอยู่ห่างจาก London ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาทีโดยรถไฟ

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Engineering and Chemistry, Social Work, Music เป็นต้น

Tuition Fee

Undergraduate (Bachelor's) Programmes
Tuition Fee (GBP)
Computing, Engineering, Science
£15,000
Accountancy, Architecture, Business, Design, Education, Health, History, Hospitality, Law, Music, politics, PR & Media, Theatre, Transport & Logistics
£14,000
Work Placement Year
£1,500
Postgraduate (Master's) Programmes
Tuition Fee (GBP)
Computing, Engineering, Science
£15,000
Accountancy, Architecture, Business, Design, Education, Health, History, Hospitality, Law, Music, politics, PR & Media, Theatre, Transport & Logistics
£14,000
MBA
£14,900

Start date

September, January

Requirement

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 - 6.5

Bursaries and Scholarships

 ทุน £2,000

 จ่ายค่าเรียนเต็มลด £500

Download  สามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี)

Accountancy and Finance
BA (Hons) Accountance & Finance
BA (Hons) Accountancy
BA (Hons) Accountancy with FInancial Services
BA (Hons) Accountancy with Law
BA (Hons) Interantional Accountancy (Top-up)
Architecture
BSc (Hons) Architectural Technology
BA (hons) Architecture / Architecture Interantional
 
Art and Design
BA (Hons) Animation
BA (Hons) Contemporary Art & Illustration
BA (Hons) Contemporary Art
BA (Hons) Graphic Design & Animation
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Interior Design
BA (Hons) Photography
BA / BSc (HOns) Product Design
Art and Design // Fashion and Textiles
BA (Hons) Costume with Textiles
BA (Hons) Fashion & Textile Buying Management
BA (Hons) Fashion Communication & Promotion
BA (Hons) Fashion Design with Marketing & Production
BA (Hons) Fashion Design with Textiles
BA / BSc (Hons) Textiles with Surface Design
BA / BSc (Hons) Textiles Art & Carft
BA (Hons) Textile Design
Business // Business and Management
BA (Hons) Business Human Resource Management
BA (Hons) Business & Journalism
BA (Hons) Business & Operations Management
BA (Hons) Business Psychology
BA (Hons) Business Administration & Management (Top-up)
BA (Hons) Business Information Management
BA (Hons) Business Management
BA (Hons) Business Management with FInance
BA (Hons) Business Management & Leardership
BA (Hons) Business Studies
BA (Hons) Business Studies with Environmental Management
BA (hons) Business Studies with Financial Services
BA (Hons) Business with Financial Services (Top-up)
BA (Hons) enterprise Development
BA (Hons) Entrepreneurship Business
BA (Hons) European Business (Top-up)
BA (Hons) Global Business & Logistics Management
BA (Hons) Global Business Management
BA (Hons) Human Resource Management (Top-up)
BA (Hons) International Business
BA (hons) International Business (Top-up)
Business // Hospitality & Events Management
BA (Hons) Hospitality Management
BA (Hons) Hospitality Business Management
BA (Hons) Hospitality Business Management with Modern Language
BA (Hons) Events Management
Business // Logistics, Transport & Tourism
BSc (Hons) Air Transport & Logistics Management
BSc (Hons) Logistics Supply Chain Management
BSc (Hons) Supply Chain Management with Logistics (Top-up)
BSc (Hons) Transport Logistics Management
BA (Hons) Travel & Tourism Management
BSc (Hons) Supply Chain Management
Business // Marketing
BA (Hons) Advertising & Marketing Communications
BA (Hons) Global Marketing (Top-up)
BA (Hons) Marketing
BA (Hons) Marketing with Public Relations
BA (Hons) Sports Promotion & Marketing
Computing
BSc (Hons) Applied Computing (Top-up)
BA (Hons) Computer Games Design
BSc (Hons) Computer Games Programming
BA (Hons) Computer Games Technology (Top-up)
BSc (Hons) Computer Games Technology (Programming) (Top-up)
BSc (Hons) Computing
MEng Computing
BSc (Hons) Computing Science
MEng COmputing Science
BA (Hons) Computing in Business
BSc (Hons) Information & Communication Technology (Top-up)
BSc (Hons) Information & Communication Technology
BSc (Hons) Software Engineering
MEng Software Engineering
Drama
BA (Hons) Drama
BA (Hons) Drama & English
BA (Hons) Technical Theatre
 
Education, Teching and Early Years
BA (Hons) Childhood Studies
BA (Hons) Primary Education (Early Years & Key Stage 1)
BA (Hons) Early Years
CertEd Pre-service teacher Trainung (Lifelong Learning)
BA (Hons) Religion & Education
BA (Hons) Teaching English to Speakers of Other Languages
BA (Hons) Education, Human Resource Development & Training (Top-up)
Engineering // Electronic
BEng (Hons) Computer Systems Engineering
BEng (Hons) / MEng Electronic Engineering
BEng (Hons) Electronic Engineering & Computer Systems
BEng (Hons) Electronic & Communication Engineering
BEng (Hons0 Electronic & Communication Engineering (Top-up)
BEng (Hons) / MEng Electronic & Electrical ENgineering
Engineering Foundation Year
BEng (Hons) Electronic Engineering (Top-up)
Engineering // Mechanical and Automotive
BEng (Hons) / MEng Automotive & Motosport Engineering
BEng (Hons) / MEng Energy Engineering
Engineering Foundation Year
BEng (Hons) / MEng Mechanical Engineering
BEng (Hons) Mechanical ENgineering (Top-up)
English
BA (Hons) English Language & Literature
BA (Hons) English Language
BA (Hons) English Language with Creative Writing
BA (Hons) English Language with Modern Language
BA (Hons) Englush Literature
BA (Hons) English Literature with Creative Writing
BA (Hons) English Literature with a Modern Language
Health
BSc Exercise, Physical Activity & Health
BSc (Hons) Health & Community Development
BSC (Hons) Nursing Studies (Post Registration)
Health Professions, Foundation Years
BSc (Hons) Midwifery Studies
BSc (Hons) Nursing (Adult)
BSc (Hons) Nursing (Child)
BSc (Hons) Nursing (Mental Health)
BSc (Hons) Nursing (Learning Disability)
BSc (Hons) Occupational Therapy
BSc (Hons) Operating Department Practice
BSc (Hons) Physiotherapy
BSc (Hons) Podiatry
History
BA (Hons) History
BA (Hons) History & Politics
BA (Hons) English History
BA (Hons) History wih a Modern Language
BA (Hons) Film Studies & istory
Jourism and Medis
BA (Hons) Broadcast Journalism
Ba (Hons) Journalism
BA (Hons) Media & Popular Culture
BA (Hons) Music Journalism
BA (Hons) Sports Journalism
BA (Hons) Sports Journalism
Ba (Hons) Film Stusies & Drama
BA (Hons) Film Studies & English Literature
Ba (Hons) Film Studies & History
Law
LLB (Hons) ILEX Legal Excutive Pathway
BA (Hons) Law & Business
LLB (Hons) Law (top-up)
LLB (Hons) Master of Law & Practice (MLP) incorporating
Multimedia
BA (Hons) Interactive Multimedia
BSc (Hons) Web Technologies
 
Music and Music Technology
BSc (Hons) Music Technology Audio Systems
BA (Hons) Popular Music Production
BSc (Hons) Popular Music Production
BMus (Hons) Creative Music Technology
BA (Hons) Music Technology
BA (Hons) Music & Sound for Image
BA (Hons) Music Tecnology & Popular Music
BMus (Hons) Music
BA (Hons) Music with Drama
BA (Hons) Music with English
BA (Hons) Music with a Modern Language
Science // Biology
BSc (Hons) Biochemistry
BSc (Hons) Biology (Molecular & Cellular)
BSc (Hons) Food, Nutrition & Health
BSc (Hons) Medical Biochemistry
BSc (Hons) Medical Biology
BSc (Hons) Medical Genetics
BSc (Hons) Nutrition & Public-Health
Science // Chemistry
BSc (Hons) Chemical Engineering & Chemistry
MChem Chemistry with Industrial Experience
BSc (Hons) Chemistry
BSc (Hons) Chemistry with Chemical Engineering
BSc (Hons) Chemistry with Forensic Science
MSci Forensic & Analytical Science
BSc (Hons) Forensic & Analytical Science
BSc (Hons) Pharmaceutical Chemistry
MSci Pharmaceutical Chemistry
Science // Pharmacy Youth and Community
MPharm Pharmacy BA (Hons) Youth & Community Work
Social Sciences
BSc (Hons) Behavioural Sciences
BSc (Hons) Counselling Studies
BSc (Hons) Criminology
BA (Hons) International Politics
BSc (HOns) Politics
BSc (Hons) Politics & Criminology
BSc (Hons) Politics with Contemporary History
BSc (Hons) Politics with Sociology
BSc (hons) Psychology
BSc (hons) Psychology with Counselling
BSc (Hons) Psychology with Criminology
BSc (hons) Social Work
BSc (Hons) Sociology
BSc (Hons) Sociology & Criminology
BSc (Hons) Sociology & Psychology
   

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท)

Accountancy and Finance
MSc Accounting
MA Accounting & Finance
MA Accounting & Finance (Distance Learning)
MSc Banking & Finance
MSc Finance
MSc International Finance with Law
Architecture
Master of Architecture / Master of Architecture International (RIBA Part 2)
MSc Sustainable Architecture
Pstgraduate Certificate of Professional Practice & Management in Architecture (RIBA Part 3)
Art and Design Art and Design // Fashion and Textiles
MA 3D Digital Design
MA FIne Art
MA International Graphic Design Practice
MA Interantional Design Marketing & Communication
MA International Fashion Design
MA International Fashion Management
MA Textiles
Business // Business and Management
Mc Business
MSc Business Project Management
MSc International Business Management
MSc International Business with FInancial Services
MA Internaitonal Human Resource Management
MSc Management
MBA Master of Business Administration

MBA with Creative Industries
MBA with Hospitality Management
MSc Risk, Disaster & Environmental Management
MSc Business Economics
MSc Financial Economics
MBA Legal Practice Management

Business // Hospitality & Events Management Business // Logistics, Transport & Tourism
MSc International Hospitality Management MSc Global Logistics & Supply Chain Management
Business Marketing Computing
MSc International MArketing
MSc Marketing
MSc Marketing by Dissertation
MSc Marketing Communications
MSc Marketing Management
MSc Advanced COmputer Science
MSc Information Systems Management
MSc Network Technology & Management
Education, teaching and Early Years
MA Early Childhood Studies
MA Education
Ma Education & Youth Work Studies
Doctor of EdD Education
PgDip Guidance, Professional Studies
MA International Education
MA Leadership in Education & Public Services
MA Learning Development Management
PhD by research
Teacher Training (Primary, Secondary Lifelong Learning)
MA Teaching English to Speakers if Other Languages
MSc Technology Enhanced Learning
MA Vocational Education & Training
Engineering / Electronic Engineering // Mechanical & Automotive
MSc Electronic & Communication Engineering
MSc Embedded Systems Engineering
MSc Engineering Control Systems & Instrumentation
MSc Automotive Engineering
MSc Engineering Management
MSc Mechanical Engineering
MSc Mechanical Engineering Design
English
MA iterary Studies
MA Modern English Language
Professional Doctorate in Applied Linguistics
 
Health
MSc Health Studies
MSc Health Studies (Advanced Diabetes Care)
MSs Health Studies (Advancing Midwifery Practice)
MSc Health Studies (Health Professional Education: Teaching)
MSc Health Studies (Health Lifestyles)
MSc Health Studies (Long-term Conditions)
History
MA History  
Law
LLM Commercial Law
LLM International Law
PgDip Legal Practice Course (LPC)
LLM Master of Law
Multimedia Music and Music Technology
MA Digital Media
MA Digital Media with Professional Engagement
MMus Music
PgDip Music Performance
Science // Biology Science // Chemistry
MSc Analytical Bioscience
MSc Nutrition and Food Sciences
MSc Analytical Chemistry
MSc Pharmaceutical & Analytical Science
Science // Pharmacy Science // Physics
MSc Pharmaceutical & analytical Science MSc Accelerator
Social Sciences
MSc Advanced Sefeguarding
MSc Health & Social Care
MSc Investigative Psychology (Block study)
PgDip Psychology
MSc Psychology & Investigation (Block study)
MSc Social Work
Youth and Community
MA / PgDip Youth & Community Work, Professional Studies  
   

 

University of huddersfield