เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  081-3537531,089-6449867, 081-3508072, 089-6820168
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : Facebook/Reantor

ศึกษาต่อต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนภาษา,ออสเตรเลีย,อังกฤษ,อเมริกา,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ศึกษาต่ออเมริกา,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,ปริญญาโท,เรียนต่อออสเตรเลีย, Australia, USA, วีซ่า,ทุนการศึกษา

 

Teesside University: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมือง Middlesbrough ห่างจาก London ประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Mechanical Engineering, Animation, Petroleum, Technology, Chemical, Network Systems, Applied Science, Nursing

Tuition Fee

  • ป.ตรี £10,450 / year
  • ป.โท £10,950
  • MBA £12,950

Start date

September, January

Requirement

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 - 6.5

Bursaries and Scholarships

 Early-Payment discount: 5% (ถ้าจ่ายค่าเรียนเต็ม)

 Scholarship : £1,500

Download  สามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

Our Achievements

 Univeristy of the Year by Times Higher Education 2009
 Outstanding Employer Engagement Initiative of the Year by Time Higher Education 2009
 Ranked No. 1 for Student Experience in the International Student Barometer by i-graduate 2009
 Top 10 modern universities for graduate prospects by The Independent Complete University Guide 2009
 Design & Media students are most satisfied in the UK by National Student Survey 2009
 Ranked top for Mechanical ENgineering in UK by Guardian University Guide 2009
 Won 8 National Teaching Fellowships

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี)

Art and Desig

Design
FdA Design for the Creative Industries
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Interior Architecture
BA (Hons) Interior Design
BA (Hons) Product Design
BA (Hons) Product Design

Fine Art
BA (Hons) Fine Art

Business, Accounting & Marketing

BA (Hons) Accounting and Finance
BA (Hons) Applied Accounting and Business Finance
BA (Hons) Business Management
FdA Business Managemen
BA (Hons) Business with Law
BA (Hons) International Management
BA (Hons) Marketing,
HND Public Services
FdA Tourism and Aviation
FdA Travel and Tourism

BA (Hons) Applied Accounting and Business Finance (Final-year Entry/Top-up)
BA (Hons) Business Management (Final-year Entry/Top-up)
BA (Hons) International Management (Final-year Entry/Top-up)
BA (Hons) Marketing and Advertising (Final-year Entry/Top-up)
BA (Hons) Tourism Management (Top-up)
BEng (Hons) Civil Engineering with Disaster Management

Computer Animation & Visual Effects

Computer Games

BA (Hons) Computer Animation and Visual Effects
BA (Hons) Computer Character Animation
BA (Hons) Creative Digital Media

BA (Hons) Computer Games Animation
BA (Hons) Computer Games Art
BA (Hons) Computer Games Design
BA (Hons) Computer Games Programming
BA (Hons) Indie Games Development

Computing & Web

Computing
BSc (Hons) Computer Science
BSc (Hons) Computing
FdSc Computing
FdSc Computing (Networking)
BSc (Hons) Information and Communication Technologies (ICT)
BSc (Hons) Mobile App Development*

Web
BA (Hons) Creative Digital Media
BA (Hons) Web and Multimedia
FdSc Web Design
BSc (Hons) Computer and Digital Forensics

Crime Scene & Forensic Science

Criminology & Sociology

BSc (Hons) Computer and Digital Forensics
BSc (Hons) Crime Scene Science
BSc (Hons) Forensic Biology
BSc (Hons) Forensic Science
BSc (Hons) Crime Scene Science - Extended
BSc (Hons) Crime and Investigation
BSc (Hons) Environmental Science
BSc (Hons) Forensic Psychology

Criminology
BSc (Hons) Criminology, BSc (Hons)
BSc (Hons) Criminology and Sociology, BSc (Hons)
BSc (Hons) Criminology with Law, BSc (Hons)
BSc (Hons) Criminology with Psychology, BSc (Hons)
BSc (Hons) Criminology with Youth Studies, BSc (Hons)
Sociology
HND Social Sciences
BSc (Hons) Sociology
BSc (Hons) Crime and Investigation
BSc (Hons) Crime Scene Science - Extended

Education, Early Childhood & Youth

BA (Hons) Childhood and Youth Studies
BA (Hons) Early Childhood Studies
BA (Hons) Education Studies

 

Engineering

HND Aeronautical Engineering
BEng (Hons) Aerospace Engineering
MEng (Hons) Aerospace Engineering
BEng (Hons) Chemical Engineering
MEng (Hons) Chemical Engineering
BEng (Hons) Civil Engineering
MEng (Hons) Civil Engineering
BEng (Hons) Civil Engineering with Disaster Management
BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
BEng (Hons) Instrumentation and Control Engineering
MEng (Hons) Instrumentation and Control Engineering
BEng (Hons) Mechanical Engineering
BEng Tech (Hons) Automotive Engineering (Top-up)

BEng Tech (Hons) Electrical and Electronic Engineering (Top-up)
BEng Tech (Hons) Mechanical Engineering (Top-up)
BEng Tech (Hons) Petroleum and Gas Engineering (Top-up)*
BEng Tech (Hons) Renewable Energy Engineering (Top-up)
BEng (Hons) Aerospace Engineering - Extended
BEng (Hons) Chemical Engineering - Extended
BEng (Hons) Civil Engineering - Extended
BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering - Extended
BEng (Hons) Mechanical Engineering - Extended
BSc (Hons) Food Science and Engineering - Extended

English

History

BA (Hons) English Studies
BA (Hons) English Studies with Creative Writing

BA (Hons) History

Health & Social Care

FdSc Adult Social Care
BSc (Hons) Dental Hygiene and Dental Therapy
BSc (Hons) Diagnostic Radiography
BSc (Hons) Midwifery
BSc (Hons) Nursing Studies (Adult)
BSc (Hons) Nursing Studies (Child)
BSc (Hons) Nursing Studies (Learning Disabilities)
BSc (Hons) Nursing Studies (Mental Health)
BSc (Hons) Occupational Therapy
BSc (Hons) Paramedic Practice

BSc (Hons) Physiotherapy
BA (Hons) Social Work
BSc (Hons) Nursing in the Home/District Nursing
BSc (Hons) Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting)
BSc (Hons) Specialist Community Public Health Nursing (Occupational Health)
BSc (Hons) Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing)
BSc (Hons) Food and Nutrition

Law, Policing & Investigation

BSc (Hons) Crime and Investigation
LLB (Hons) Law
BSc (Hons) Policing

BSc (Hons) Crime Scene Science
BSc (Hons) Forensic Science

Media & Journalism

Performing Arts & Music

BA (Hons) Broadcast Media Production
BA (Hons) Journalism
FdA Journalism
BA (Hons) Journalism and News Practice (Top-up)
BA (Hons) Media Studies
BA (Hons) Multimedia Journalism
BA (Hons) Television and Film Production
BSc (Hons) Music Technology

Music
BSc (Hons) Music Technology
Performing Arts
BA (Hons) Dance
FdA Performance and Events Production
BA (Hons) Performance and Events Production (Top-up)
BA (Hons) Performance for Live and Recorded Media
FdA Performing Arts
BA (Hons) Performing Arts (Top-up)

Psychology

BSc (Hons) Forensic Psychology
BSc (Hons) Psychology
BSc (Hons) Psychology and Counselling
BSc (Hons) Psychology and Criminology

 
Science & Environment

Sport & Exercise

BSc (Hons) Biological Sciences
BSc (Hons) Chemistry
BSc (Hons) Environmental Science
BSc (Hons) Food and Nutrition
BSc (Hons) Food Science and Engineering
BSc (Hons) Biological Sciences - Extended
BSc (Hons) Chemistry - Extended
BSc (Hons) Food Science and Engineering - Extended
BSc (Hons) Forensic Biology

FdSc Fitness Instruction and Exercise Therapies
FdSc Outdoor Leadership
BSc (Hons) Sport and Exercise (Applied Exercise Science)
BSc (Hons) Sport and Exercise (Applied Sport Science)
BSc (Hons) Sport and Exercise (Coaching Science)
FdSc Sport and Exercise (Personal Training)
BSc (Hons) Sport and Exercise (Sport Studies)
BSc (Hons) Sports Development
BSc (Hons) Sports Therapy

 

 

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท)

Art and Design

MA Digital Arts and Design
MA Fine Art
MA Future Design
Research Degrees

 

Business, Accounting, Leadership & Management

MSc Accounting and Finance
Business Administration (DBA), Doctorate
MA Financial Investigations and Financial Crime
MA Fraud Management
PgCert Fraud Management (Civilian)
PgCert Fraud Management (Law Enforcement)
MA Human Resource Management
MSc International Management

PgCert Management
MSc Marketing Management
MBA Master of Business Administration
MA Work Based Studies (Leadership and Management)
Research Degrees
PgDip/MSc Engineering Management
PgDip/MSc Project Management

Computer Animation & Visual Effects

Computer Games

MA Computer Animation and Visual Effects
MA Computer Character Animation
Research Degrees

MA Computer Games Art
MA Concept Art for Games and Animation
MA Games Development
Research Degrees

Computing & Web

Criminology & Sociology

MSc Computer Security and Networks
MSc Computing
MSc IT Project Management
MSc Mobile App Development
MSc Software Engineering
MSc User Experience Design
Research Degrees

MSC Criminology
MSc Criminology (Contemporary Drug Issues)
PgDip/MSc Global Development and Social Research
PgDip/MSc Social Research Methods
Research Degrees
MSc Criminal Investigation

Crime Scene & Forensic Science

Education, Early Childhood & Youth

MSc Forensic Science
Research Degrees
MSc Criminal Investigation

Education, Doctorate
MA Education
MA Educational Studies
Research Degrees

Engineering

PgDip/MSc Civil Engineering
PgDip/MSc Control and Electronics
PgDip/MSc Engineering Management
PgDip/MSc Mechanical Engineering
PgDip/MSc Petroleum Engineering

PgDip/MSc Project Management
Research Degrees
PgDip/MSc Biotechnology
PgDip/MSc Energy and Environmental Management

English

MA Creative Writing
Research Degrees

 

Health & Social Care

MSc Advanced Clinical Practice
MSc Advanced Clinical Practice (Cardiac Care)
MSc Advanced Clinical Practice (Management of Long-term Health Conditions)
MSc Advanced Clinical Practice (Manipulative Therapy)
MSc Advanced Clinical Practice (Neurological Rehabilitation)
MA Advanced Social Work Studies
PgCert Advanced Social Work Studies
PgDip Advanced Social Work Studies
PgCert Advancing Human Factors in Health and Social Care*
MA Advancing Practice
PgCert Advancing Quality Improvement in Health and Social Care
MA Advancing Quality, Safety and Governance in Health and Social Care
MSc Applied Behavioural Analysis
MSc Autism Practice
PgDip Autism Practice
Clinical Psychology (DClinPsy), Doctorate
MRes Clinical Research
MSc Cognitive Behaviour Therapy
PgDip Cognitive Behaviour Therapy
PgDip/MSc Diagnostic Radiography (Pre-registration)
MSc Evidence Based Medicine,
PgCert Evidence Based Medicine
PgDip Evidence Based Medicine
MSc Evidence Based Medicine (anaesthesia, perioperative medicine and pain)
PgDip Evidence Based Medicine (anaesthesia, perioperative medicine and pain)
MSc Evidence-based Practice
MSc Forensic Radiography
PgCert Forensic Radiography
Health and Social Care, Doctorate
MSc Health and Social Care Sciences (End of Life Care)
MSc Health and Social Care Sciences (Generic pathway)
MSc Health and Social Care Sciences (Public Health)
PgCert Innovation and Transformational Change
PgCert Leadership in Health and Social Care

PgCert Manipulative Therapy
MSc Medical Ultrasound
PgCert Medical Ultrasound
PgDip Medical Ultrasound
PgDip Midwifery Studies (Pre-registration)
PgCert Neurological Rehabilitation
MSc Nursing
MSc Nursing (Advanced Cardiac Care)
MSc Nursing (Advanced Nurse Practitioner)
MSc Nursing (Advanced Surgical Care Practitioner)
MSc Nursing (Specialist Field)
MSc Nursing in the Home/District Nursing
PgDip Nursing in the Home/District Nursing
PgDip/MSc Occupational Therapy (Pre-registration)
MSc Occupational Therapy Studies
MCh Orthopaedics
MSc Physiotherapy (Pre-registration)
MSC Pre-Hospital Care,
PgCert Primary Mental Health Care
MSc Public Health
MSc Service Improvement
MA Social Work
MSc Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting)
PgDip Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting)
PgDip Specialist Community Public Health Nursing (Occupational Health Nursing),
MSc Specialist Community Public Health Nursing (Occupational Health Nursing)
MSc Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing)
PgDip Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing)
PgDip Surgical Care Practitioner (Cardiothoracic Surgery)
PgDip Surgical Care Practitioner (General Surgery)
PgDip Surgical Care Practitioner (Orthopaedic Surgery)
PgCert The Management of Long-term Health Conditions
MSc Transformational Leadership in Health and Social Care
Research Degrees
History

Law, Policing & Investigation

MA Cultural History
MA European History
MA History
MA Local and Regional History
Research Degrees

MSc Criminal Investigation
LLM, Master of Laws
LLM (Business Law), Master of Laws
LLM (Criminal Law), Master of Laws
LLM (International Law), Master of Laws
LLM (Medical Law), Master of Laws
Research Degrees

Media & Journalism

Psychology

MA Journalism
MA Mass Communications
MA Multimedia Journalism
MA Multimedia Public Relations
Research Degrees

Counselling Psychology, Doctorate
MSc Forensic Psychology
MSc Health Psychology
Psychology (Top-up), Doctorate
Research Degrees
Clinical Psychology (DClinPsy), Doctorate
PgDip/MSc Social Research Methods

Performing Arts

Science & Environment

MA Professional Dance Practice
Research Degrees

PgDIp/MSc Biotechnology
PgDip/MSc Energy and Environmental Management
Research Degrees

Sport & Exercise

MSc Applied Sports Rehabilitation
MSc Movement Science and Multimodal Rehabilitation
MSc Sport and Exercise

MSc Sports Therapy
MSc Strength and Conditioning
Research Degrees

 

 

 

Pre-sessional English Course - February 2015 intake

Course date IELTS 5.5 or 6.0
(or equivalent)
IELTS 6.5
(or equivalent)
Tuition Fees
20 weeks
(20 August 2014 - 6 February 2015)
IELTS 4.5 IELTS 5.0 £3,500
10 weeks
(5 November 2014 - 6 February 2015)
IELTS 5.0 IELTS 5.5 £2,300
5 weeks
(5 January 2015 - 6 February 2015)
IELTS 5.5
(no band lower than 5.0)
IELTS 6.0
(no band lower than 5.5)
£1,200

 

Pre-sessional English Course - September 2015 intake

Course date IELTS 5.5 or 6.0
(or equivalent)
IELTS 6.5
(or equivalent)
Tuition Fees
30 weeks
(20 August 2014 - 6 February 2015)
IELTS 4.0 IELTS 4.5 £4,600
20 weeks
(5 November 2014 - 6 February 2015)
IELTS 4.5 IELTS 5.0 £3,500
10 weeks
(5 January 2015 - 6 February 2015)
IELTS 5.0
(no band lower than 5.0)
IELTS 5.5
(no band lower than 5.5)
£2,300
5 weeks
(5 January 2015 - 6 February 2015)
IELTS 5.5
(no band lower than 5.0)
IELTS 6.0
(no band lower than 5.5)
£1,200

 

Teesside Univesity