เรียนต่อแคนาดา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  081-3537531,089-6449867, 081-3508072, 089-6820168
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : Facebook/Reantor

 

Thompson Rivers University: www.tru.ca

Highlight/เกี่ยวกับสถาบัน

TRU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งประเทศแคนาดาตั้งอยู่เมือง Kamloops ห่างจาก  Vancouver 3 ชม เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตทางวิชาการมากกว่า 100 หลักสูตร

หลักสูตรเด่น

Pre-MBA, MBA, Bachelor degree’s: ทางด้านบริหารธุรกิจ (การบัญชี, การเงินการตลาด, การจัดการและพัฒนาบุคลากร, เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ)

Requirement/Tuition

รับ IELTS 6.5 หรือ TOEFL 80 กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ SOC